Informasjons- og dialogmøte om flyktninger og integrering


Bindal kommune inviterer til åpent møte på Terråk samfunnshus tirsdag 23. februar kl 1830.


Sted:            Terråk samfunnshus

Dag:            Tirsdag 23. februar

Tidspunkt:   kl.18.30- 21.00

 

  • Velkommen v/ordfører Britt Helstad
  • Informasjon om status for Bindal kommune v/oppvekst- og kultursjef Per-André Johansen
  • Orientering om opplevelser og erfaringer med integreringsarbeidet i Nærøy kommune v/Lars Fredrik Mørch
  • Hvilken rolle vil frivilligheten ta i integreringsarbeidet i Bindal?
  • Dagens flyktningsituasjon, integrering og kulturforskjeller
  • Hvordan kan hver enkelt bidra for å sørge for en god integrering?

 

Vel møtt!
Sist oppdatert den 12.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner