Informasjonsmøte om etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland


Torsdag 9. juni kl 1800 på formannskapssalen på rådhuset i Brønnøysund.


INFORMASJONSMØTE OM ETABLERING AV FRILUFTSRÅD PÅ SØR-HELGELAND OG LEKA.
Sted: Formannskapssalen på rådhuset i Brønnøy kommune Tid: 9. Juni kl. 18.00


Kommunene Brønnøy, Vega, Sømna, Bindal, Vevelstad og Leka i Nord-Trøndelag har siden juli 2013 samarbeidet i et utviklingsprosjekt som har omhandlet å utvikle og etter hvert etablere en internasjonal geopark. I desember 2015 sendte Sør-Helgeland Regionråd inn søknad om å bli en Unesco-godkjent Global Geopark. Det er positive tilbakemeldinger fra Unesco og det blir befaring til sommeren og godkjenning 2017.
Geologi og landskap hører sammen. Som ett ledd i videreutvikling av Trollfjell Geopark har de 6 kommunestyrene i 2015 vedtatt å etablere et friluftsråd i tilknytning til geoparken. Bakgrunnen for dette initiativet er at friluftsråd og geopark har mange sammenfallende oppgaver og det finnes økonomiske støtteordninger som kan gi forutsigbarhet i arbeidet for utvikling av friluftsliv i landskapet. 

Derfor inviterer vi lag – og foreninger til møte om hvor langt vi er kommet i prosessen og hvordan vi kan samarbeide om friluftslivsarbeid i fremtiden.
Vi inviterer på en tur i Svarthopen etter møtet. Da vil Anna Bergengren fra Trollfjell Geopark fortelle om geologien som grunnlag for dette fantastiske landskapet vi har i denne regionen.


Med vennlig hilsen
Audhild Bang Rande
Prosjektleder
Sist oppdatert den 01.jun.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner