Informasjonsmøte om flyktninger


Bindal kommune inviterte tirsdag 23. februar til informasjons- og dialogmøte om flyktninger.


Bindal kommune inviterte tirsdag 23. februar til informasjons- og dialogmøte om flyktninger.  Nærmere 60 personer møtte opp på Terråk samfunnshus. Ordfører Britt Helstad ønsker velkommen. Hun minnet om at Bindal er en omstillingskommune, som trenger tilflytting og arbeidsplasser.

Oppvekst- og kultursjef Per-André Johansen orienterte om kommunestyrets vedtak. Bindal skal ta i mot 15 flyktninger i 2016, og deretter til sammen 35 i perioden 2017 til 2019.
Bindal kommune vet ikke nå hvem som kommer, eller når de kommer. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som avgjør dette. Vi vet ennå ikke om det er enslige eller barnefamilier som kommer. Bindal har sagt nei til enslige mindreårige.
Det er tilsatt flyktningkonsulent, og nylig ble det lyst ut 50% stilling som boveileder. Denne stillingen utvides til 100% fra 1. januar 2017. I tillegg vil helsesøsterressursen økes med 50% fra 1. april i år, og med 75% fra 1. januar 2017.
Bindal kommune kartlegger nå som finnes av ledige boliger. Det er mange praktiske hensyn som tilsier at flyktningene den første tiden må bo i kommunesenteret.

Lars Fredrik Mørch, enhetsleder for innvandringstjenesten i Nærøy kommune, fortalte om sine erfaringer med å integrere flyktninger.  Nærøy har lykkes med å få de fleste ut i arbeid eller inn i et utdanningsløp. I Nærøy bor det i dag 150 flyktninger, og flere vil komme i år. Nærøy har drevet med målrettet kvalifisering, og understreker at det er viktig å stille krav og forventninger.

Nytilsatt flyktningkonsulent i Bindal, Åshild Dybvik Gillund, som begynner i stillingen 4. april, var også til stede. Gillund er født og oppvokst i Bindal, men bor for tiden i Brønnøysund.

infomoete_flyktninger.jpg

På bildet: Enhetsleder Lars Fredrik Mørch fra Nærøy kommune, flyktningkonsulent Åshild Dybvik Gillund, oppvekst- og kultursjef Per-André Johansen og ordfører Britt Helstad.
Sist oppdatert den 25.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner