Innkalling til felles kommunestyremøte på Leka 21. august


Mandag 21. august kl 1045 er det felles kommunestyremøte på Leka for Bindal, Leka, Nærøy og Vikna kommuner.


Her er innkallingen til møtet som foregår i Herlaughallen på Leka fra kl 1045.

Kl 1045 Temamøte om kommunereformen. 
              Velkommen til Leka, ordfører Per Helge Johansen
              Geir Helljesen innleder og leder temamøtet.
              Innleder (ikke bestemt)
              Ordfører Britt Helstad, Bindal, om samarbeid sørover og nordover.
              Kulturelle innslag

Kl 1300 Lunsj.

Kl 1400 Felles kommunestyremøte avvikles som et drøftingsmøte. Fylkesmann Inge Ryan 

1. Konstituering/valg av møteleder
2. a. Den nye kommunens navn.
    b. Antall medlemmer i det nye kommunestyret.
    c. Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnda.
    d. Valg av revisor for fellesnemnda.
    e. Opprettelse av partsammensatt utvalg.
    f. Evt. Herunder økonomiske virkemideler og veien videre.

I sak 87/17 Valg av revisor for fellesnemnda, vil bli fattet av de enkelte kommunestyrer i etterkant av fellesmøtet.

 
Sist oppdatert den 10.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner