Innkalling til kommunestyremøte torsdag 10. november


Kommunestyret har møte på Bindal rådhus torsdag 10. november kl 0900. Innkallingen er nå lagt ut.


Bindal kommunestyre har møte på kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk, torsdag 10. november 2016 kl 09:00.

Her er innkallingen.        Her er høringer og referater.   Tilleggssak budsjettregulering oppvekst- og kultursektoren.


Kl.09:00 – 09:30 Orientering fra Bindal Utvikling AS v/prosjekt-/programleder omstilling, Anja Tjelflaat.
Kl. 10:00 – 11:00 Orientering om skogbruksplanleggingsprosjektet for kommunene Brønnøy, Sømna, Bindal og Leka for perioden 2016-2018,
v/ skogbruksrådgiver Karl-Erik Solum og leder av prosjektgruppen Johannes Osmundsen. Videre vil prosjektleder Knut Sklett orientere om
skogprosjektet Namdal 2017-2019 og en videreføring av dette.
Kl.11:00 – 12:00 Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Svein Larsen. Det vil bli  foreslått lukking av møtet under denne orienteringen, jfr. Kommunelovens § 31.5.
Rådmannen vil orientere om sitt forslag til budsjett og økonomiplan.
Økonomisjefen vil orientere om regnskapsstatus pr. 30.09.2016.
Sist oppdatert den 02.nov.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner