Innkalling til møte i kommunestyret


Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. november kl 0900 på Bindal rådhus.


Bindal kommunestyre har møte torsdag 9. november kl 0900 i kommunestyresalen på Bindal rådhus.

Her er innkallingen.

Her er høringer og referater.

 • Orientering fra Brukstomta Næringspark AS v/Frode Næsvold fra kl.09:05 til kl.09:30. 
  Det vil bli foreslått lukking av møtet under denne orienteringen, jfr. Kommunelovens § 31.5.
 • Næringsvennlig kommune – rapport fra forprosjekt i Bindal v/rådmannen.
 • Budsjett og økonomiplan – rådmannen orienterer om sitt forslag.
 • Orientering fra Frivilligsentralen v/Johan Arnt Alstad og Silje Aune.
 • Orientering fra Bindal Utvikling AS v/Anja Tjelflaat.
 • Orientering om regnskapsstatus pr. 30.09.2017 v/økonomisjefen.
 • Kommunereform – veien videre v/ordføreren.
 • Spørretimen.
 • Høringsliste samt referatsakene 94/17, 97/17 og 98/17 legges ved som eget vedlegg.Sist oppdatert den 01.nov.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner