Innkalling til møte i kontrollutvalget torsdag 26. mai.


Kontrollutvalget har møte på Bindal rådhus torsdag 26. mai kl 1400.


I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;


Dato: Torsdag 26. mai
Tid:    kl. 14:00 – 16:00
Sted: Rådhuset på Terråk


Til behandling:
Sak 01/2016 – Uttalelse om årsregnskap 2015 Bindal kommune
Sak 02/2016 – Interkontrollrapporter innkjøp og likvide midler
Sak 03/2016 – Engasjementsbrev KomRev Trøndelag IKS
Sak 04/2016 – Igangsetting av arbeid med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
Sak 05/2016 – Igangsetting av arbeid med overordnet analyse og plan for selskapskontroll
Sak 06/2016 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 07/2016 – Eventuelt

Sandnessjøen 19.05.2016
Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder




Sist oppdatert den 23.mai.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner