Kommunebarometeret 2016


Bindal gjør det bra sammenlignet med de 428 andre kommunene i landet i Kommunal Rapports årlige sammenstilling av KOSTRA-tall. Bindal kommer best ut på Sør-Helgeland.


Bindal gjør det bra sammenlignet med de 428 andre kommunene i landet i Kommunal Rapport sin årlige sammenstilling av KOSTRA-tall. Les mer om tallene og hvordan malingen er gjort på Kommunal Rapport sin nettside.

Bindal er plassert i gruppe 5, som består av 40 kommuner på omtrent samme størrelse.

Område

Rangering

Grunnskole

204

Eldreomsorg

  93

Barnevern

106

Barnehage

  36

Helse

    1

Sosial

140

Kultur

276

Økonomi

  59

Kostnadsnivå

335

Saksbehandling

153

Totalt

119

 

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

http://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2016/03/her-er-nokkeltallene-og-metoden-2016-barometeret

 
Sist oppdatert den 01.apr.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner