OFFENTLIG ETTERSYN – Kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune


Her legges ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014-2024 til offentlig ettersyn i perioden 10. juli til 1. september 2014.


OFFENTLIG ETTERSYN – Kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014-2024.

Bindal kommunestyre har i møte 19.6.2014 i sak 62/14 vedtatt å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014-2024 til offentlig ettersyn ved Bindal folkebibliotek og på www.bindal.kommune.no i perioden 10.7.-1.9.2014.

 

Innspill sendes: Bindal kommune, 7980 TERRÅK eller e-post: postmottak@bindal.kommune.no innen 1.9.2014.

 

Vedlegg:


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner