Kontaktinfo


Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over epostadresser og telefonnummer til ansatte.


Besøksadresse

Bindal kommune
Bindal Rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Telefon 750 32 500 - sentralbordet er åpent i tiden kl. 08.00 - kl. 15.00 (kl. 15.45 i perioden 15.sept-15.mai).
 
Epost: postmottak@bindal.kommune.no
 
Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380
 

Betegnelse

 

Tlf.nr.

Mobiltlf.

E-post

Sentralbordet

 

75032 500

 

postmottak@bindal.kommune.no

Legekontoret

 

75032 560

 

bindal.legekontor@bindal.nhn.no

Øyeblikkelig hjelp

 

116117
75034333

             113

 

Ordfører

Ordfører 

Britt Helstad

75032518

95274134 

britt.helstad@bindal.kommune.no

Varaordfører 

Tor-Arne Aune

 

91605550  

 

Rådmannskontoret

Rådmann

Knut Toresen 

75032510

91325888

knut.toresen@bindal.kommune.no

Kontor- og personalleder

Hallgeir Lian

75032511

917 06 510

hallgeir.lian@bindal.kommune.no

Saksbehandler

Ann-Karin Øverås

75032512

481 43 118

ann-karin.overaas@bindal.kommune.no

Arkivar

May Lene Øren

75032551

 

may.lene.oren@bindal.kommune.no

It-konsulent

Øystein Vikestad Trøan

75032517

          90510285 

oystein.troan@bindal.kommune.no

Økonomiseksjonen

Økonomisjef

Wenche Næsvold

75032520

907 86 751

wenche.nasvold@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent

Aldona Wawrzyniak

75032522

 

aldona.wawrzyniak@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent

Torstein Skarstad

75032523

 

torstein.skarstad@bindal.kommune.no

Oppvekst- og kultursektoren

Oppvekst- og kultursjef

Per-André Johansen

75032540

906 06 867

per.andre.johansen@bindal.kommune.no

Barnehagestyrer

Arnfinn Hamnes

75032547

915 62 008

arnfinn.hamnes@bindal.kommune.no

Kultur- og informasjonskonsulent

Jens Christian Berg

75032543

958 31 160

jens.chr.berg@bindal.kommune.no

Konsulent

Astri Helen Busch

75032541

 

astri.busch@bindal.kommune.no

Bindal kulturskole

Tom Antonsen

75032542

400 99 110

kulturskolen@bindal.kommune.no

Biblioteksjef

Kristin Gutvik

75032548

94876456

biblioteket@bindal.kommune.no

Skole og barnehage

Terråk skole

fax 75032007

75032000

 

terraak.skole@bindal.kommune.no

Bindalseidet skole

fax 75031335

75031327

 

bindalseidet.skole@bindal.kommune.no

Kjella skole

fax 75031655

75031655

 

kjella.skole@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Terråk 

fax 75034050

75034307

 

terraak.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Kjella 

fax 75031729

75031729

 

kjella.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Bindalseidet 

fax 75031252

75031319

 

bindalseidet.barnehage@bindal.kommune.no

Helse- og velferdssektoren

Helse- og velferdssjef

Gudrun Fossem

75032530

907 01 765

gudrun.fossem@bindal.kommune.no

Barneverntjenesten Sør-Helgeland

 

75012000

         95854670

lill-mari.lande@bronnoy.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier

Hjemmetjenesten

 

750 32 600

 

Folkehelsekoordinator

Rønnaug Helstad

75032534

908 70 559

ronnaug.helstad@bindal.kommune.no

  Ergoterapeut  

Marita Kveinsjø

 

41470519

marita.kveinsjo@bindal.kommune.no

Pleie- og omsorgsavdelingen

Bindal sykehjem

Ekspedisjon

75032600

 

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Leder institusjon

Heidi Pedersen

75032617

  heidi.pedersen@bindal.kommune.no

Leder hjemmetjenesten

Anita Steffenakk Lund

75032600

416 06 137

anita.s.lund@bindal.kommune.no

Hjemmesykepleien Bindalseidet

 

75031510

 

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Bindalseidet eldresenter

 

75031458

 

 

Avdeling for utviklingshemmede, Bindalseidet

 

75031502

 

 

Åsen dagsenter

 

75031140

 

 

Helsestasjon

Helsestasjon

Ekspedisjon

75032567

 

bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no

Ledende helsesøster


Marianne Berg-Hansen

75032569

     41435679

marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no

Helsesøster (vikar)

Marit Brevik Johansen

75032568

 

 

Jordmor

Anne Judith Skarland

 75032567

   

Plan- og utviklingssektoren

Plan- og utviklingssjef
Brannsjef

Kjell Andersen

750 32 550

481 20 354

kjell.andersen@bindal.kommune.no

Avdelingsingeniør
 

Stig Nygård

75032553

958 83 467

stig.nygaard@bindal.kommune.no

Avdelingsingeniør
Varabrannsjef

Eskil Skarstad

75032556

911 34 537

eskil.skarstad@bindal.kommune.no

Fagkonsulent landbruk

Else Restad

75032557

 

else.restad@bindal.kommune.no

Skogbruksrådgiver

Karl-Erik Solum

75032558

970 33 447

karl.erik.solum@bindal.kommune.no

Avdelingsingeniør

Marit Røstad

75032554

900 94 472

marit.rostad@bindal.kommune.no

 

Johan Arnt Alstad

75032506

991 63 627

johan.alstad@bindal.kommune.no

Renholdsleder

Torny Myrvang

75032533

993 74 130

torny.myrvang@bindal.kommune.no

Uteseksjonen Terråk gård

Jan Børre Bruvoll

 

975 74 262

 

Den norske kirke - kirkelig fellesråd Bindal

Kirkeverge (man,tirs,tors)

May Helen Lindsetmo

75032581

918 44 077

kirkevergen@bindal.kommune.no

Sokneprest

Gjøa Kristine Aanderaa

75032580

91697025

soknepresten@bindal.kommune.no
 

Sekretær (tirsdag og onsdag)

Aud Liasjø

75032582

 

aud.liasjo@bindal.kommune.no

NAV Bindal

 

55553333

 

 

Tannhelsetjenesten

 

75034088

 

Mas.ta@nfk.no

Helgeland Museum avd. Terråk

Therese Danielsen 

91519849

40483723

bindal.bygdetun@helgelandmuseum.no

Bindal Utvikling AS

 Anja Tjelflaat

 

  95152151 

 post@bindalutvikling.no

Fagforbundet (man-, tirs-og onsdag)

Linda Nygård

 

       477 19 427

fagforbundet@bindal.kommune.no
Sist oppdatert den 03.des.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner