Kontaktinfo


Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over epostadresser og telefonnummer til ansatte.


 

Besøksadresse:
 
Bindal kommune
Bindal Rådhus
Oldervikveien 5
7980 Terråk

Telefon 75032500 - sentralbordet er åpent i tiden kl 0830 - kl 1500.
Telefaks 75032509
Epost: postmottak@bindal.kommune.no
 
Bankkonto: 4651 07 01224                                  Organisasjonsnummer: 964 983 380
 
Betegnelse   Tlf.nr. Mobiltlf Epost

Sentralbordet

 

75032500

 

postmottak@bindal.kommune.no

Legekontoret

 

75032560

 

 

Øyeblikkelig hjelp

 

75034333

             113

 

Ordfører (sykmeldt) Petter A. Bjørnli 75032518 95098097 petter.bjornli@bindal.kommune.no
Varaordfører (fungerende) Britt Helstad 75032518 95274134 helstadbritt@gmail.com
Rådmann Knut Toresen  75032510 91325888 knut.toresen@bindal.kommune.no

Kontor- og personalleder

Hallgeir Lian

75032511

917 06 510

hallgeir.lian@bindal.kommune.no

Saksbehandler

Ann-Karin
Øverås

75032512

481 43 118

ann-karin.overaas@bindal.kommune.no

Arkivar/konsulent

May Lene Øren

75032551

 

may.lene.oren@bindal.kommune.no

Økonomisjef

Wenche
Næsvold

75032520

         90786751

wenche.nasvold@bindal.kommune.no

It-konsulent

Øystein Trøan

75032517

          90510285 

oystein.troan@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent Siv E. Olsen 75032521   siv.olsen@bindal.kommune.no
Økonomikonsulent
Aldona
Wawrzyniak
 

75032522

  aldona.wawrzyniak@bindal.kommune.no

Økonomikonsulent

Torstein
Skarstad

75032523

 

torstein.skarstad@bindal.kommune.no

Oppvekst- og kultursjef

Per-André Johansen

75032540

906 06 867

per.andre.johansen@bindal.kommune.no

Barnehagestyrer

Arnfinn

Hamnes

75032547

915 62 008

arnfinn.hamnes@bindal.kommune.no

Kultur- og informasjonskonsulent

Jens Christan Berg

75032543

958 31 160

jens.chr.berg@bindal.kommune.no

Sekretær

Astri Helen Busch

75032541

 

astri.busch@bindal.kommune.no

Biblioteksjef

Kristin Gutvik

75032548

94876456

biblioteket@bindal.kommune.no

Terråk skole

fax 75032007

75032000

 

terraak.skole@bindal.kommune.no

Bindalseidet skole

fax 75031335

75031327

 

bindalseidet.skole@bindal.kommune.no

Kjella friskole

fax 75031655

75031655

 

kjella.skole@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Terråk 

fax 75034050

75034307

 

terraak.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Kjella 

fax 75031729

75031729

 

kjella.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal barnehage avd. Bindalseidet 

fax 75031252

75031319

 

bindalseidet.barnehage@bindal.kommune.no

Bindal kulturskole

Tom Antonsen

75032000
400 99 110

kulturskolen@bindal.kommune.no

Helse- og sosialsjef

Gudrun Fossem

75032530

907 01 765

gudrun.fossem@bindal.kommune.no

Legekontoret

 

75032560

 

bindal.legekontor@bindal.nhn.no

Barneverntjenesten Sør-Helgeland

 

75012000

         95854670  
Psykiatrisk sykepleier

Pål Christensen

90573150

90573 150 pal.christensen@bindal.kommune.no

Folkehelsekoordinator

Rønnaug Helstad

75032534

908 70 559

ronnaug.helstad@bindal.kommune.no

  Ergoterapeut   Marita Kveinsjø 75032534 41470519

 

Pleie- og omsorgsavdeling, Bindal Sykehjem

Ekspedisjon

75032600

 

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Leder hjemmetjenesten

Anita Steffenakk Lund

75032600

416 06 137

anita.s.lund@bindal.kommune.no

Helsestasjon

Ekspedisjon

75032567

 

bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no

Ledende helsesøster


Marianne Berg-Hansen

75032569

     41435679 marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Helsesøster (vikar) Marit Brevik Johansen 75032568    
(Helsesøster - permisjon)

(Eva Måøy)

75032568      ( 90869313) (eva.maoy@bindal.nhn.no)
Jordmor    75032567    

Avdeling for utviklingshemmede, Bindalseidet

 

75031502

 

 

Åsen Dagsenter

 

75031140

 

 

Hjemmesykepleien Bindalseidet

 

75031510

 

pleie.omsorg@bindal.kommune.no

Bindalseidet eldresenter

 

75031458

 

 

Plan- og ressurssjef
Brannsjef
Kjell Andersen 75032550 481 20 354 kjell.andersen@bindal.kommune.no

Avdelingsingeniør
 

Stig Nygård

75032553

958 83 467

stig.nygaard@bindal.kommune.no

Avdelingsingeniør
Varabrannsjef

Eskil Skarstad

75032556

911 34 537

eskil.skarstad@bindal.kommune.no

Fagkonsulent landbruk

Else Restad

75032557

 

else.restad@bindal.kommune.no

Skogbruksrådgiver

Karl-Erik Solum

75032558

970 33 447

karl.erik.solum@bindal.kommune.no

         

Avdelingsingeniør

Marit Røstad

75032554

900 94 472

marit.rostad@bindal.kommune.no

Renholdsleder Torny Myrvang 75032533 993 74 130

torny.myrvang@bindal.kommune.no

Anleggsbase Terråk gård

 

75034012

975 74 262

 

Ikke-kommunale telefonnr. med kontorsted på Bindal rådhus

 

 

 

 

Den norske kirke

May Helen Lindsetmo

75032581

918 44 077

kirkevergen@bindal.kommune.no

Sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa 75032580 91697025

soknepresten@bindal.kommune.no
 

Sekretær (tirsdag og torsdag) Aud Liasjø 75032582   aud.liasjo@bindal.kommune.no

Nav Bindal

 

55553333

 

 

Tannhelsetjenesten

 

75034088

 

Mas.ta@nfk.no

Helgeland Museum
Therese Danielsen
  404 83 723 bindal.bygdetun@helgelandmuseum.no

Tine Midt-Norge

Vegard Bangstad 75032323         952 52 368

 

Fagforbundet (man-, tirs-og onsdag) Linda Nygård 75034151        47719427 fagforbundet@bindal.kommune.no
 

 
Sist oppdatert den 27.aug.2014


Tips en venn Skriv ut Abonner