Kreftkoordinator - oversikt over dagene hun er til stede i Bindal i 2015


Kreftkoordinatoren Ann-Marit Pedersen for Ytre Namdal og Bindal er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.


Visdomsord: "Av og til kurere - ofte lindre - alltid trøste"

pyntebord_kreft.jpg

Kreftkoordinator
Et tilbud til deg som har en kreftdiagnose og til dine pårørende i Ytre Namdal og Bindal kommune

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Med støtte fra Kreftforeningen, har Ytre Namdal og Bindal kommune nå ansatt kreftkoordinator. Hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Hva er en kreftkoordinator? 

• Er til for å koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
• Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende.
• Skal arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen: i tidlig fase, ved rehabilitering og i omsorg ved livets slutt

• Gi råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.

• Være en samtalepartner i aIle faser av sykdommen.

 * Bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.

• Ha oversikt over, å hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.
• Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.
• Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud. 

 Kreftkoordinatoren er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

Våren 2015 er Kreftkoordinatoren til stede disse dagene (Hun har kontor ved hjemmesykepleien på Terråk (Bofellesskap B):

Onsdag 11. febr.

Torsdag 26. febr.

Torsdag 12. mars

Onsdag 25. mars

Torsdag 16. april

Onsdag 29. april

Onsdag 13. mai

Onsdag 27. mai

Torsdag 11. juni

Onsdag 24. juni

Onsdag 8. juli

 Onsdag 22. juli

Onsdag 26. aug.

e-post: ann-marit.pedersen@vikna.kommune.no


Ann-Marit Pedersen
Mobil: 91376030


Det kreves ikke henvisning. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt
med kreftkoordinator.

visittkort_ann_marit_pedersen_kreftsykepleier.png               logo_kreftforeningen.jpg
 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner