Kulturprisen til Berit Eide


Kulturprisen til Berit Eide Bindal kommunes kulturpris for 2012 er tildelt Berit Eide


Berit Eide mottok kulturprisen for 2012 under Nordlandsbåtregattaen lørdag 30. juni. Ordfører Petter Bjørnli delte ut.

Berit Eide mottok kulturprisen for 2012 under Nordlandsbåtregattaen lørdag 30. juni. Ordfører Petter Bjørnli delte ut prisen, som består av et diplom og en gavesjekk på fem tusen kroner.

 

Kulturprisen 2012

Ordfører Petter Bjørnlis tale ved utdelingen av Bindal kommune kulturpris for 2012.

Delt ut lørdag 30. juni under Nordlandsbåtregattaen på Terråk

 

Det er hvert eneste år en sann glede å motta gode forslag på Bindal kommunes kulturpris. Helt siden jeg kom til Bindal har dugnadsånden og innsatsviljen til folk imponert meg. Vi har et rikt og variert kulturliv, der både enkeltpersoner og lag og foreninger bidrar til å gjøre livet trivelig, både for seg selv og for andre. Sport og spill, sang, musikk og revy, og de som bruker mye av sin fritid for å dokumentere for ettertiden den historien vi har felles her i Bindal. Og det er mange i Bindal som burde fått en pris for den jobben og den tiden de bruker på å glede andre, eller på å sikre historien vår for ettertiden.

Så er det en gang sånn at formannskapet skal finne den riktige vinner hvert år. Og det er ikke mangel på gode kandidater.

Som jeg sa så er det et vanskelig valg, men vi landet på en person som gjennom lang tid har brukt tida si på mangt som vi kommer til å sette pris på i lang tid fremover.

Om årets kandidat kan jeg sitere fra et av de innsendte forslagene:

”Vedkommende har gjennom mange år vært en stor pådriver for å ta vare på kulturminner og synliggjøre kulturskatter i Bindal, og også bidratt i arbeidet med Bindal bygdebok.

Hun har vært en sann ildsjel i arbeidet med å ta vare på kulturlandskapet i Harangsfjord, og har vært en pådriver i forhold til oss andre for å få oss til å se verdien av å ta vare på de ”sporene” etter menneskelig aktivitet vi omgir oss med. Hun samler historiene, skriver de ned og systematiserer, og GJØR det vi andre sier at vi BURDE GJORT: hun intervjuer eldre folk som fortsatt husker langt tilbake, hun skriver ned, er grundig og etterrettelig, hun sjekker kilder og kontakter fagfolk, merker steder og ting og tufter, restaurerer og ordner, systematiserer osv….

Hun har lagt ned et stort arbeide i å bruke og å synliggjøre Norges eldste utendørs bakerovn som er i drift, og som står i Svarthopen i Harangsfjord.

Hun er født i 1950, vokste opp på Sagmestereidet ved utløpet av Eidevassdraget, der tømmeret fra Vassbygda ble fløytet ut i sjøen for videre ferd. Hun har sjøl jobbet i skogen med hogst og ungskogpleie siden hun var ferdig med folkeskolen, og med denne ballasten har hun i de senere år gjort en stor innsats med å samle historier omkring skog og skogbruk i området. Hun samler materiale omkring hogst, fløyting, sopping, hvilke redskaper som ble brukt, hvem som var med, hvordan arbeidet foregikk osv…

Hun har laget en flott utstilling ”Vårres regnskog” som også er en blanding av informasjon om den boreale regnskogen i området her, og en kunstnerisk framstilling av all verdens skulpturelle formasjoner hun har funnet i skogen. Denne spennende sammenstillingen utvider opplevelsen vår av hva skog er. Ja, bare navnet ”REGNSKOG” gjør at vi føler oss litt ekstra eksotisk her i silregnet på Sør- Helgeland. Utstillingen står fram på nasjonalt plan, og er blitt vist på mange steder, blant annet på skogbruksmuseet på Elverum.

Hun har de siste årene arbeidet med kulturstien ”LIVET LANGS EI ELV”, der hun har ryddet den gamle stien som følger elva fra Granåsen til Myrmarka i Harangsfjord. Her har hun så samlet historien om alt denne elva har vært brukt til opp gjennom årene: Alt fra Stampe og sagbruk til tømmerfløting. Hun har merket og skiltet det som er igjen av spor etter menneskelig utnyttelse av elvekrafta, og på en enkel og fin måte gjort kunnskapen tilgjengelig for andre.

Hun har også gjennom alle årene i Harangsfjord stått på for å ta vare på den lokale ”SMÅPLASSKULTUREN”, den kulturen vi har rundt oss her og nå, og som på mange måter er truet fra omverdenen. Hun har alltid vært der og pekt på verdien av det vi har, og bidratt til å skape stolthet over bygda vår. For noen år siden mottok Harangsfjord Kulturlandskapsprisen for Nordland. Det er eneste gangen ei hel bygd har fått denne prisen, og prismottakeren har uten tvil en stor del av æren for dette.

Hun gjør et enormt arbeid på frivillig basis, og står for det aller beste i den helgelandske småplasskulturen: Hun er dugnadssjel inntil beinet, og viser oss hva som går an å få til uten de store midlene. Hun er gjestfri og uselvisk, har humor og omtanke for andre, er raus og forferdelig sta!

Hun er ikke en person som står fremst i avisspaltene eller mottar applaus på store arrangementer. Hun er av dem som maurer fram med kulturinnsatsen, og bidrar til å gjøre Bindal mer interessant både for fastboende og besøkende, - og ikke minst for fylkets kulturavdeling.

Nettopp derfor ville det vært så fint om hun fikk kulturprisen, som en anerkjennelse for den innsatsen hun gjør for oss alle her i Bindalen.”

Med dette som begrunnelse er det en glede å få gi kulturprisen for Bindal kommune 2012 til Berit Eide.

Kulturprisen består av et diplom samt en gavesjekk på 5 tusen kroner.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut