Kunngjøring - melding om planoppstart - endring av reguleringsplan for Terråk sentrum


I henhold til Plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Terråk sentrum i Bindal kommune.


Hensikten med planarbeidet er omregulering av gnr. 44 bnr. 116 og del av gnr. 44 bnr. 60 fra uthus/naust/badehus til konsentrert boligbebyggelse. Dette for å gi rom for firemannsbolig.  Planendringen skal også sikre tilstrekkelig veiareal for Oldervikveien forbi det gamle coop-bygget.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Marit Røstad, tlf. 900 83 939 eller epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

Innspill til planarbeidet sendes til Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk, eller på epost til postmottak@bindal.kommune.no,

Frist for innspill til planoppstart er satt til 25.8.17.

 

Plankart
Sist oppdatert den 10.jul.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner