Avdelingsingeniør - ledig ett års vikariat


Fra 1. mai 2012 er det ledig 1 års vikariat som avdelingsingeniør ved plan- og ressursavdelingen. Arbeidsområdet omfatter plan- og byggesaksbehandling og generelle kommunaltekniske og landbruksfaglige oppgaver.


Stillingen ønskes primært besatt av ingeniør/siv.ing, eller tilsvarende med relevant fagkrets. Søkere uten formell kompetanse, men med relevant/lang praksis kan også komme i betraktning. Ønskelig med kjennskap til kartverktøy/GIS. Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper.

Lønn etter avtale. Egen bil må disponeres i tjeneste.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemsskap i KLP med 2% innskudd, samt 6 mnd prøvetid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konst.  plan- og ressurssjef Marit Røstad, 75032500.

Søknad og CV sendes som epost innen 25.2.2012 til postmottak@bindal.kommune.no, eller som brev til Bindal rådmannskontor, 7980 Terråk.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut