Ledige stillinger i Bindal kommune: jordmor og hjelpepleiere


Jordmor 50% fast, og to deltidsstillinger som hjelpepleiere. Søknadsfrist 10. mars 2015.


Jordmor, hjelpepleiere – helse- og omsorgssektoren

 

Jordmor, 50 %

fast stilling ved helsestasjonen. Stillingen inngår i vaktsamarbeid med jordmortjenesten i Vikna og Nærøy kommuner i Nord-Trøndelag.

Vi ønsker en autorisert jordmor som er opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid og har interesse for tverrfaglig samarbeid. Gode samarbeidsevner og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Stillingen kan kombineres med annen sykepleierstilling i kommunen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende helsesøster Marianne Ø. Berg-Hansen, tlf. 75032569 / 41435679 eller helse- og omsorgssjef Gudrun Fossem, tlf. 75032500 / 90701765.

 

Hjelpepleier, 26,21 %

fast i hjemmetjenesten i turnus med hvilende natt, arbeid 3. hver helg, oppmøtested Terråk.

Hjelpepleier, 51,07 %

vikariat fra 17.4.2015 – og i ett år i hjemmetjenesten i turnus med D/A hvilende natt, arbeid 3. hver helg, oppmøtested Terråk.

Nærmere opplysninger om hjelpepleierstillingene fås ved henvendelse til leder Anita S. Lund i hjemmetjenesten, tlf. 75032600 / 41606137.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 10.3.2015 til: postmottak@bindal.kommune.no.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner