Ledig stilling: Helse- og velferdssjef


Vår helse- og velferdssjef går av med pensjon på nyåret, og vi søker hennes etterfølger. Søknadsfrist er 1. november 2016.


Vår helse- og velferdssjef går av med pensjon på nyåret, og vi søker hennes etterfølger.

 

Helse- og velferdssjefen har ansvar for sektorens administrasjon, det faglige innhold i sektorens samlede virksomhet, økonomi- og budsjettansvar samt overordnet personalledelse for sektoren. Viktige ansvarsområder er hjemmetjenester, institusjonstjenester, helsetjenester og Nav.

Helse- og velferdssjefen rapporterer til rådmannen og er en del av dennes ledergruppe.

 

Krav til stillingen:

  • Vi søker en helse- og velferdssjef som er strategisk, strukturert, synlig og motiverende.
  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
  • Ledererfaring, fortrinnsvis fra helse- og velferdssektoren, men også fra annen offentlig og privat virksomhet, er ønskelig. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

 

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et godt faglig og sosialt miljø der du får mulighet til å påvirke kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale, flyttegodtgjøring og pensjonsordning i KLP. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.

 

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Knut Toresen, tlf. 913 25 888.

 

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no  innen 1.11.2016. Kopier av attester og vitnemål sendes kun på forespørsel.

 

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

 
Sist oppdatert den 29.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner