Ledig stilling: Kirkeverge/daglig leder


Det er ledig stilling som kirkeverge/daglig leder i Bindal i 100%. Søknadsfrist er 1. oktober.


Bindal kommune er en kommune på Sør-Helgeland med rundt 1500 innbyggere. Staben i kirka består av kirkeverge, organist, sogneprest og kirketjener/kirkegårdsarbeider. Staben er liten og har et positivt og godt arbeidsmiljø, hvor samarbeid er viktig. Bindal har ett sokn, med 2 kirker og 6 gravplasser. Kirkevergens kontor er på rådhuset på Terråk. Vi har et velfungerende fellesråd og god kontakt med kommunens ledelse.

 

KIRKEVERGE/DAGLIG LEDER I BINDAL SØKES         

Vi søker en kirkeverge i 100 % stilling med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke i Bindal.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver til kirkevergen:
- Lede fellesrådets arbeid ut fra lover og forskrifter
- Ivareta arbeidsgiveransvaret, og lede og motivere de ansatte
- Lede plan-, budsjett- og økonomiarbeidet
- Sørge for god forvaltning av kirker og kirkegårder
- Redaktør for menighetsbladet
- Sekretær for presten, fellesrådet, og andre råd og utvalg

Krav til søker:
- Utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning
- Kompetanse innen administrasjon, ledelse, personalarbeid og økonomi
- Gode samarbeidsevner, og evne til å inspirere og motivere medarbeidere
- Medlemskap i Den norske Kirke

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP
- Relevant opplæring
- Særlig uavhengig stilling
- Tiltredelse etter avtale

Stillingen krever selvstendighet og god evne til kommunikasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt. Krav om tilfredsstillende politiattest. 6 mnd prøvetid.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fellesrådets leder, Jens Christian Berg, tlf 958 31 160, eller kirkeverge May Helen Lindsetmo, tlf 901 08 437.

Søknad med CV sendes til kirkevergen@bindal.kommune.no innen 1. oktober 2016.
Attester og referanser må kunne legges fram etter nærmere forespørsel.

 

 
Sist oppdatert den 06.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner