Ledig stilling: Kommunelege fast 100%.


Bindal har en ledig fastlegehjemmel i 100%. Hjemmelen er nyetablert og ledig umiddelbart. Legekontoret i Bindal har knappe 2000 listepasienter som fordeles på 4 fastleger. I tillegg har stillingen noen kommunale oppgaver. Søknadsfrist er 1. august 2017.


Fastlegehjemmel

Kort om stillingen

Bindal har en ledig fastlegehjemmel. Hjemmelen er nyetablert og ledig umiddelbart. Legekontoret i Bindal har knappe 2000 listepasienter som fordeles på 4 fastleger. I tillegg har stillingen noen kommunale oppgaver.
Vi har legesenter på Terråk i moderne lokaler, som er godt utrustet og bygget for formålet. Det har over tid vært en stabil fastlegedekning i kommunen, og de fleste er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Kollegiet består av 4 fastleger, i tillegg til denne stillingen, og 3 erfarne helsesekretærer.

Arbeids- og ansvarsområde

Tildeling av fastlegehjemmel forutsetter deltakelse i den kommunale legevaktsordningen med 4-delt vakt med fast lønn.
Legekontoret kan tilby god veiledning ved behov og gode muligheter for å delta på kurs. Det er et tverrfaglig miljø hvor oppgaver løses i felleskap, og hvor legene vikarierer for hverandre.

 

Kvalifikasjonskrav

I tråd med de nye kompetansekravene fra Helse- og omsorgsdepartementet, må søkere være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Er du allerede godkjent allmennlege, gjelder ikke det nye kravet.
Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi ønsker søkere som har et tydelig faglig engasjement. Du må ha gode samarbeidsevner og bidra til å opprettholde en god legetjeneste i Bindal. Legekontoret er et lite fagmiljø, og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

 

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
Lønn etter avtale. For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og velferdssjef Arne Bangstad, tlf. 48261873, eller lege Trond Iversen, tlf. 75032560.

Søknad og CV sendes som e-post innen 1.8.2017 til: postmottak@bindal.kommune.no. CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 03.jul.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner