Ledig stilling: Oppvekst- og kultursjef


Det er frist 10. mars for å søke på ledig stilling i Bindal kommune som oppvekst- og kultursjef.


 

Oppvekst- og kultursjef

Vår oppvekst- og kultursjef slutter i stillingen, og vi søker hans etterfølger.

Sektoren består av ca 50 årsverk og har en budsjettramme på ca 35 mill. kr. Viktige ansvarsområder er barnehage, skole, voksenopplæring, kulturskole, kulturtjenester og flyktningetjenesten. Kommunen står foran en omfattende prosess med bygging av ny skole (1. – 10. skole) og idrettshall.

Oppvekst- og kultursjefen rapporterer til rådmannen, og er en del av dennes ledergruppe.

Sentrale ansvarsområder:

  • Faglig og administrativ ledelse av sektoren.
  • Planlegging, samordning og videreutvikling av sektorens tjenester og organisasjon.
  • Personal- og økonomiansvar, herunder sektorens budsjett og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger.

Krav til stillingen:

  • Vi søker en oppvekst- og kultursjef som er strategisk, strukturert, synlig og motiverende.
  • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
  • Ledererfaring, fortrinnsvis fra oppvekst- og kultursektoren, eller fra annen offentlig og privat virksomhet, er ønskelig. Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i et godt faglig og sosialt miljø der du får mulighet til å påvirke kommunens videre utvikling. Lønn etter avtale, flyttegodtgjøring og pensjonsordning i KLP. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann Knut Toresen, tlf. 913 25 888.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no  innen 10. mars 2017. Referanser må oppgis. Kopier av attester og vitnemål sendes kun på forespørsel.

Bindal kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet, og gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling bes grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle kommunen ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil du bli kontaktet. Du kan da, om du ønsker det, velge å trekke søknaden.

 

 
Sist oppdatert den 10.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner