Ledige stillinger: Vikariater ved Bindal barnehage


Det lyses med dette ut følgende midlertidige stillinger ved Bindal barnehage avdeling Terråk for perioden 15.8.2014 – 14.8.2015: Vikariat som pedagogisk leder i 40 % og vikariat som pedagogisk leder i 25,33 %. Søknadsfrist 1. mai 2014.


Ledige stillinger ved Bindal barnehage avd. Terråk

Det lyses med dette ut følgende midlertidige stillinger ved Bindal barnehage avd. Terråk for perioden 15.8.2014 – 14.8.2015:

  1. Vikariat som pedagogisk leder i 40 %.
  2. Vikariat som pedagogisk leder i 25,33 %.

Det kan være mulig å kombinere stillingene.

 

Nærmere opplysninger får du hos styrer Arnfinn Hamnes på mobil 91562008.

Det kan bli aktuelt med intervju før ansettelse. For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

 

Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

 

Søknad og CV sendes som e-post innen 1.5.2014 til: postmottak@bindal.kommune.no              

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner