Ledige stillinger. Det er flere ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren og i helse- og velferdssektoren.


Det er søknadsfrist 2. juni på ledige stillinger som pedagogisk leder i barnehage, assistent og lærer i skole, lærer i kulturskole, og arbeidsleder i miljøtjenesten og prosjektleder for dagaktivitet for demente.


                                     

Bindal kommune har følgende ledige stillinger:

 

Oppvekst- og kultursektoren:

Pedagogisk leder, vikariat i 38,44 % fra 1.8.2016 – 31.7.2017. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet.  

Pedagogisk leder / avdelingsleder, vikariat i 100 % fra 1.8.2016 – 31.12.2016.. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Kjella.  

Pedagogisk leder, vikariat i 62,11 % fra 1.8.2016 – 31.12.2016. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk.

Felles for alle tre stillingene er at politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til styrer Arnfinn Hamnes på tlf. 915 62 008

 

Assistent, vikariat i inntil 20 % i skole og SFO fra 1.8.2016 – 31.7.2017. Stillingen er knyttet til Terråk skole.

Lærer, vikariat inntil 120 % fra 1.8.2016 – 31.7.2017. Stillingen er knyttet til Terråk skole.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark på tlf. 481 78 512

 

Kulturskolelærer, fast stilling på inntil 36 %. Fagønsker er piano og sang. Stillingen er knyttet til Bindal kulturskole.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Tom Antonsen på tlf. 482 15 997

 

Helse- og velferdssektoren:

Prosjektstilling, 80 % stilling i perioden 1.9.2016 – 31.8.2017. Stillingen er knyttet til dagaktiviteter for demente, og bør besettes av høgskoleutdannet med kunnskap om demens og aktivitetstilbud. Andre med realkompetanse og interesse/personlig egnethet kan også søke.

Stillingen vil kreve utarbeidelse av skriftlig planer og rutiner. Må kunne jobbe selvstendig og være pådriver i prosjektet. Må ha sertifikat klasse B. Personlig egnethet som kommunikasjonsferdigheter vil tillegges stor vekt.

Kan være aktuelt å dele opp stillingen dersom personer ikke fyller krav til stillingen fullt ut. Arbeidstid er fordelt på 4 dager. Oppmøtested Terråk.

Stillingen kan kombineres med arbeid på helg i bolig eller sykehjem.

 

Arbeidsleder, 80 % vikariat i miljøtjenesten med arbeidssted på dagtilbudet Senteret. Vikariatet er ledig i perioden 1.6.2016 – 31.7.2016.  Stillingen bør besettes av høgskoleutdannet med kunnskap om utviklingshemmede. Politiattest må framlegges. Personlig egnethet som kommunikasjonsferdigheter vil tillegges stor vekt.

Andre med realkompetanse og interesse/personlig egnethet kan også søke. Må ha sertifikat klasse B. Arbeidstiden er fordelt over 4 dager. Oppmøtested Bindalseidet.

Fra 1.8.2016 vil stillingen bli fast, og økes til 100 %, der jobb på helg i bolig inngår, 17 helger pr år.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder hjemmetjenester Anita S. Lund tlf. 482 13 845 eller leder institusjon Heidi Pedersen tlf.482 24 778

 

 

 

Felles for alle utlyste stillinger er at personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

 

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som epost innen 2.6.2016 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.

 

 
Sist oppdatert den 12.mai.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner