Ledige stillinger i Bindal barnehage


Søknadsfrist 15. juni for assistentstillinger på Terråk


Ledige stillinger, oppvekst- og kulturavdelingen:

 

Assistentstillinger - Bindal barnehage

Forutsatt kommunestyres godkjenning om utvidelse av barnehagetilbudet ved barnehagens avdeling på Terråk, er det ledig inntil 300 % midlertidig stilling. Stillingene er ledige i perioden 30.7.2012 – 31.7. 2013.

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos styrer Arnfinn Hamnes, tlf. 91 56 20 08.

For alle stillingene gjelder følgende:

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk.

Søknad og CV sendes som e-post innen 15.6.2012 til postmottak@bindal.kommune.no , eller som brev til Bindal kommune, rådhuset, 7980 Terråk. CV vil bli benyttet som utvidet søkerliste.

I henhold til Offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom vi ikke etterkommer anmodningen, vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut