Ledige stillinger i Bindal kommune


Fastlege, arkivar og to sykepleierstillinger er ledige. Søknadsfrist 20. juli (1. september for fastlegestillingen).


ATTRAKTIV STILLING SOM FASTLEGE/UTDANNINGSSTILLING

 

Bindal kommune har fra 01.10.2012 ledig stilling som fastlege. Stillingen er tillagt offentlig allmennmedisinske oppgaver inntil 7,5 t/u.

Vi har 3 legestillinger + turnuskandidat. 4-delt vakt. Det er sjelden nattutkalling.

Meget gode lønnsbetingelser med kommunal fastlønn og gode muligheter til fri for kurs og utdanning, flyttetilskudd, bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til helse- og sosialsjef Gudrun Fossem, tlf. 75032500, mobiltlf. 90701765.

Søknad og CV sendes som epost innen 01.09.2012 til postmottak@bindal.kommune.no, eller som brev til Bindal rådmannskontor, 7980 Terråk.

 

ARKIVAR / KONSULENT

Ved rådmannskontoret er det ledig 100 % fast stilling som arkivar/konsulent for å betjene kommunens arkiv, postbehandling og sentralbord m.m.

Vi søker en person som er initiativrik og ansvarsfull:

  • med relevant utdanning fra høgskole eller tilsvarende
  • med erfaring fra elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem
  • som er nøyaktiv og serviceinnstilt
  • med stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
  • med god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Manglende utdanning kan kompenseres med relevant praksis.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. For øvrig skjer ansettelse på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontor- og personalleder Hallgeir Lian, tlf. 75032500.

Søknad og CV sendes som e-post innen 20.07.2012 til: postmottak@bindal.kommune.no, eller som brev til Bindal rådmannskontor,

7980 Terråk. CV vil bli brukt som utvidet søkerliste.

 

Sykepleiere, Bindal sykehjem

Fra 1.9.2012 er det ledig to hele faste stillinger som sykepleier ved Bindal sykehjem.

Stillingene ønskes besatt av sykepleiere. Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner og personlige egenskaper. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon Heidi Pedersen, 750 32600 eller 957 64860.

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknad og CV sendes som e-post innen 20.7. 2012 til postmottak@bindal.kommune.no  eller som brev til Bindal rådmannskontor, 7980 Terråk. CV vil bli benyttet som utvidet søkerliste. 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut