Ledige stillinger i oppvekst- og kulturavdelingen


Det er flere ledige vikariater og faste stillinger i Bindal barnehage, på Terråk skole og i voksenopplæringen. Søknadsfrist er 5. mai. Pedagogisk leder vikariat 55% Terråk, pedagogisk leder 33,1% Bindalseidet, assistenter/fagarbeidere i faste stillinger Bindalseidet, Kjella og Terråk, lærer 100% Terråk skole, assistenter/fagarbeidere inntil 100% Terråk skole, to lærerstillinger på tilsammen 100% voksenopplæringen, assistent/fagarbeider 40% voksenopplæringen.


Bindal kommune har følgende ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren fra 1.8.2017 (med forbehold om endringer):

 

Bindal barnehage

Pedagogisk leder, vikariat i 55 % stilling fra 1.8.2017 – 31.7.2018. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Terråk.

Pedagogisk leder, vikariat i 33,1 % stilling fra 1.8.2017 – 31.7.2018. Stillingen er knyttet til Bindal barnehages avdeling på Bindalseidet.

Såfremt vi ikke får kvalifisert personell som søkere, vil det være aktuelt å ansette på dispensasjon.

Assistent / fagarbeider:

Avd. Bindalseidet:      30 % fast stilling. (2,25 t/dg – 5 dg/u)

Avd. Kjella:                26,67 % fast stilling. (2 t/dg – 5 dg/u)

Avd. Terråk:               30 % fast stilling

            80 % vikariat fra 1.8.2017 – 31.10.2017

                                    64 % vikariat fra 1.8.2017 – 31.7.2018

Nærmere opplysninger fås hos styrer Else Marie Busch, tlf. 901 28 294.

 

Terråk skole

Lærer, fast stilling på inntil 100 % med undervisning på alle trinn.

Assistent/fagarbeider, to midlertidige stillinger med samlet stillingsstørrelse på inntil 100 %. Ønsket stillingsstørrelse bes oppgitt i søknaden.

Nærmere opplysninger fås hos rektor Kari Lillemark, tlf. 481 78 512.

 

Voksenopplæringen

Lærere, to faste stillinger med samlet stillingsstørrelse inntil 100 %. Ønsket stillingsstørrelse bes oppgitt i søknaden. Kan evt. kombineres med lærerstilling ved Terråk skole.

Assistent / fagarbeider, fast stilling på inntil 40 %.

Nærmere opplysninger fås hos rektor Kari Lillemark, tlf. 481 78 512.

 

Felles for alle utlyste stillinger er at personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju. Som følge av ansettelse, kan det bli ledighet i andre stillinger.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale.

 

Søknad og CV sendes som epost innen 5.5.2017 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 11.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner