Ledige stillinger innen skogpådriverprosjekt


Prosjektleder og aktivitetspådrivere. På vegne av region Namdal lyser Indre Namdal Regionråd ut 3 stillinger innenfor «Skogpådriverprosjektet i Namdal» Søknadsfrist: 28. november 2013


Prosjektleder og aktivitetspådrivere

På vegne av region Namdal lyser Indre Namdal Regionråd ut 3 stillinger innenfor «Skogpådriverprosjektet i
Namdal» Et aktivitetspådriverprosjekt for Skognettverket i Namdalen.

Med forbehold om finansiering og øvrig godkjenninger lyses følgende stillinger ut med tiltredelse 1.1.2014:
1. Aktivitetspådriver og prosjektleder- inntil 100 %
2. Aktivitetspådriver, - inntil 100 %, med arbeidsområde i hovedsak i Midtre- og Indre Namdal
3. Aktivitetspådriver- inntil 100%, med arbeidsområde i hovedsak i Ytre Namdal og Bindal

Målsettinga i prosjektet er å øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen med hovedfokus på
aktivtetspådriving og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier.

For stilling nr 1:
Arbeidet vil omfatte samhandling og kommunikasjon med beslutningstakere og skogeiere, samt
gjennomføring av tiltak for å øke aktiviteten og verdiskapinga i skogbruket i hele Namdalen. Koordinering
av aktivitetspådriverarbeidet og tradisjonelle prosjektlederoppgaver vil også tillegges denne stillingen.
Vi søker etter en selvstendig og initiativrik person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Skogbruksfaglig utdanning på høgskolenivå er ønskelig. Erfaring med gjennomføring og styring av prosjekt
er en stor fordel.

For stillingene 2 og 3:
Arbeidet vil omfatte å oppsøke områder og skogeiere med behov for utførelse av skogaktivitet, samt
opprusting og nyanlegg av skogsveger. Bistå i prosesser fram til vegbygging og veganlegg. Videre å foreta
feltmessige registreringer og sikre utførelse av skogkulturarbeider gjennom gode rutiner og kobling mellom
skogeierne og aktører som kan påta seg slike oppgaver.
Vi søker etter selvstendige og initiativrike personer med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med
skogbruksfaglig utdanning. For stilling nr 2 er det et ønske om kompetanse innen vegplanlegging

Felles for alle stillingene:
Ønskede kvalifikasjoner:

  •  Relevant praksis og kjennskap til skogbrukets utfordringer er ønskelig
  •  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  •  Selvstendig, serviceorientert og ha evne til å ta initiativ
  •  Godt humør, kreativ, nytenkende med faglig engasjement
  •  Ryddig og strukturert og evne til å gjennomføre

Lønn etter avtale. Tilsetningen skjer på kommunale vilkår som for enhver tid framgår gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prosjektet har gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel
arbeidsordning. Pensjonsordning med 2 % pensjonsinnskudd. Prøvetid 6 mnd. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må kunne disponere egen bil i tjenesten. Det søkes i utgangspunktet etter 100 % stillinger, men stillinger kan reduseres hvis dette er hensiktsmessig i forhold til søkerne og finansiering.

Spørsmål om stillingene kan rettes til: Bente Estil, daglig leder Indre Namdal Regionråd (48 25 46 74)
Angi i søknaden hvilken stilling det søkes på. Kontorsted avgjøres i samråd med søker som får tilbud om
stillingen.

Søknad sendes: Indre Namdal Regionråd, GVS, 7870 Grong eller bente.estil@ntfk.no   
Søknadsfrist: 28. november 2013
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner