Ledige stillinger: Rektor og lærerstillinger i kulturskolen


Bindal kommune har følgende ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren: Rektor i kulturskolen, fast stilling 20 %, lærer i kulturskolen (kordirigent) fast stilling 16,19 %, lærer i kulturskolen (band) fast stilling 12,5 %, lærer i kulturskolen, (piano/sang m.m.) vikariat 36 % i ca. ett år med mulighet til fast tilsetting. Søknadsfrist 15. august 2017.


Bindal kommune har følgende ledige stillinger:

 

Oppvekst- og kultursektoren

Rektor i kulturskolen, fast stilling 20 %.

Lærer i kulturskolen (kordirigent) fast stilling 16,19 %.

Lærer i kulturskolen (band) fast stilling 12,5 %.

Lærer i kulturskolen, (piano/sang m.m.) vikariat 36 % i ca. ett år med mulighet til fast tilsetting.

 

Den norske kirke i Bindal

Kantor/organist/kirkemusiker, fast 50 % stilling (se nærmere opplysninger om stillingen på nav.no og Bindal kommunes hjemmeside.)

 

Stillingene kan kombineres, og innholdet i stillingene i kulturskolen kan tilpasses etter kvalifikasjoner.

 

Nærmere opplysninger om stillingen i kulturskolen fås hos rektor Tom Antonsen, tlf. 400 99 110, og kantor/organist/kirkemusikerstillingen hos kirkeverge Lise Skarstad, tlf. 975 92 135 eller tlf. 901 08 437.

 

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og det kan bli aktuelt med intervju.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som til en hver tid framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Lønn i henhold til tariffavtale. Kantor/organist/kirkemusiker tilsettes av Kirkelig fellesråd.

 

Søknad og CV for alle stillinger sendes som e-post innen 15.8.2017 til postmottak@bindal.kommune.no

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste.
Sist oppdatert den 05.jul.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner