Leif Helstads minnefond


Søknadsfrist er 22. oktober


Søknadsskjema ligger her.

 

Vilkår:

Vilkår for tildeling av tilskudd fra Leif Helstads testamentariske gave:

 

  1. Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunale avdelinger kan søke om midler.
  1. Midlene skal benyttes til allmennyttige forhold som kommer mange funksjonshemmede til gode.
  1. Maksimalt kan det deles ut kr 18 000,- pr. år.
  1. Fondet kunngjøres i Båtsaumen.
  1. Helse- og sosialsjefen lager ved søknadsfristens utgang en søkeroversikt.
    rådmannen lager innstilling.
  1. Dersom ikke tilskuddet blir brukt i samsvar med søknaden, kan deler av, eller hele tilskuddet kreves returnert til kommunen.  Søkere som tidligere har fått midler må legge fram dokumentasjon på hvordan midlene er brukt.

 

            SØKNADSFRIST den 22. oktober 2012
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut