Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn


Manntallet er nå lagt ut på Bindal rådhus til offentlig ettersyn. Skal du stemme ved Stortingsvalget 9. september, må du stå i manntallet.


Disse har stemmerett ved stortingsvalget:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?


Velgere bosatt i Norge:
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 1. juli i 2013.

Har du flyttet til en annen kommune etter 1. juli 2013, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. 

Velgere bosatt i utlandet:
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-formatodt-format eller word-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 9. september kl. 21.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner