Melding om oppstart - Kommunedelplan for sjøområdene i Bindal kommune og høring planprogram for Kystplan Helgeland


Utkast til Planprogram for "Kystplan Helgeland" legges ut til offentlig ettersyn, med frist 16. april for innspill.


Kystplan Helgeland har i samarbeid med blant andre Bindal kommune startet arbeidet med å utarbeide kystplan for Helgelandskysten. Utkast til Planprogram for "Kystplan Helgeland" legges i den forbindelse ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal gi grunnlag for utarbeidelse av felles kystplan for de deltakende kommunene på Helgeland. Den delen av planen som omfatter areal i Bindal kommune vil til slutt bli vedtatt som en delplan for sjøområdene i Bindal kommune.

Innspill til planprogrammet sendes til Kystplan Helgeland: post@sh-region.no eller

Sør-Helgeland Regionråd, v/Kystplan Helgeland, Boks 437, 8901 Brønnøysund.

 

Frist for høringsinnspill er 16.04.2014.

Vedlegg:Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner