Møte i kontrollutvalget


Kontrollutvalget har møte torsdag 10. november kl 1200 på Bindal rådhus. Her er innkallingen.


INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

I samråd med utvalgets leder innkalles herved til møte som følger;


Dato: Torsdag 10. november 2016
Tid: kl. 12:00 – 15:00

Sted: Rådhuset på Terråk, møterom Heilhornet

Til behandling:
Sak 13/2016 – Plan for forvaltningsrevisjon
Sak 14/2016 – Plan for selskapskontroll
Sak 15/2016 – Oppfølging tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter
Sak 16/2016 – Statusrapport regnskapsrevisjon
Sak 17/2016 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 18/2016 – Eventuelt


Forfall meldes pr. telefon 909 62 145 eller epost.

Sandnessjøen 01.11.2016

Tobias Langseth (sign)
Sekretariatsleder
Sist oppdatert den 09.nov.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner