Musikkråd i Bindal


Kor og korps er invitert til å danne Bindal musikkråd.


Bindal kommune inviterte i januar kor og korps i kommunen til stiftelsesmøte for et Bindal Musikkråd. Innen idretten finnes det et Bindal Idrettsråd, som er en overbygning for idretten i Bindal, og som skal være et felles talerør for idrettslagene. Slik ønsker Bindal kommune at vi også skal få til innen musikklivet, og

har derfor tatt initiativet til å opprette et eget musikkråd.

På det første møtet 10. januar møtte alle tre korpsene og ett av de fire korene i Bindal. Alle de frammøtte så nytten av å opprette et musikkråd, og sa seg villige til å sitte i et interimstyre. De skal i løpet av våren kalle inn alle kor og korps, og få på plass de formelle tingene. Ett mål er å bli enige med Bindal kommune om en samarbeidsavtale.

Bindal musikkråd

Hanne Reppen (Fønix skole– og ungdomskorps), Vigdis Gutvik (Bindalseidet songlag), Anne Haglund (Terråk skolemusikk) og Siv Olsen (Bindalseidet skolemusikk) var med på det første møtet i Bindal Musikkråd.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut