Mye nedbør i vente


NVE melder om økende vannføring og fare for lokale oversvømmelser


Melding fra NVE
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 29. februar kl.12.45
Meldingen gjelder for perioden 29. februar – 2. mars
Nordland
Det ventes mildvær og mye nedbør i Nordland sør for Saltfjellet onsdag ettermiddag/ kveld, torsdag og natt til fredag. Nedbøren ventes å komme som regn under ca. 5-800 moh.
Regn i kombinasjon med snøsmelting vil føre til raskt økende vannføring, spesielt i bekker og mindre vassdrag. I vassdrag med is vil det være fare for isgang.
Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier.
Regn og snøsmelting på allerede vannmettet jord, fører til økt fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs bekkeløp.
Vakthavende hydrolog:
Ingeborg Kleivane
Vakttelefon:
22 95 93 60 evt. 909 92 231
Telefaks:
22 95 92 16
E-post:
flomvarsling@nve.no
Tekst-TV
NRK side 651
Internet:
http://www.nve.no/flomvarsling
http://senorge.no
http://varsom.no
.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut