Nordland fylkes kulturpris


Nordland fylkeskommune vil ha forslag på kandidater til kulturprisen for 2016 innen 1.november.


Invitasjon til å komme med forslag til kandidater


Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner, kulturaktører og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2016.
Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune.

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Statutter for Nordland fylkeskommunes kulturpris følger vedlagt. Prisen er på kr 50 000. Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg, som innstiller overfor Fylkesrådet. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.


Forslagene sendes:

Nordland fylkeskommune
Kultur, miljø og folkehelse
Fylkeshuset, 8048 Bodø

Eller post@nfk.no

Innen 1. november d.å.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort. Saksbehandlingen i fylkeskommunen er unntatt offentlighet.
Sist oppdatert den 07.jul.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner