NTE får konsesjon for utbygging av Terråkvassdraget


I dag ble det kjent at NTE får konsesjon for alternativ A i sin søknad om utbygging av Terråkvassdraget


kake_for_nte.jpg 

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen spretter kaka sammen med Terje Moe (Bindal senterparti), ordfører Petter A. Bjørnli, avdelingssjef for Ny Energi i NTE Pål Anders Dahl, grunneier Frithjof Plahte, Frode Næsvold (Bindal AP) og Gunnhild Gutvik (Bindal SV) :

NTE sier følgende på sin nettside i dag

 

Regjeringen har i dag gitt NTE konsesjon for bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland. - Dette er svært gledelig, sier en tilfreds energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås. Bygges anlegget, vil kraftverket årlig gi nok elektrisitet til 2500 husstander.

- Det har nå gått nesten fem år siden vi sendte konsesjonssøknaden, derfor føles det ekstra gledelig å få en slik melding fra Olje- og energidepartementet. Når OED i tillegg går for vårt hovedalternativ, legger det grunnlag for å gå videre med prosjektet. Vi skal nå se på de vilkår som stilles i konsesjonen og vurdere lønnsomhet før vi eventuelt fatter en investeringsbeslutning, fortsetter Brandsås.

Terråk kraftverk planlegges bygd i et vassdrag som også tidligere har vært regulert til kraftproduksjon. – Planene innebærer at vi reetablerer den gamle demningen i Mellavatnet og fører vatnet gjennom tunnel ned til kraftstasjonen på Saltbunesodden nede ved Sørfjorden. I tillegg kan det hentes ytterligere vatn inn gjennom to bekkeinntak til tilløpstunnelen, sier Brandsås. Ved en positiv investeringsbeslutning, planlegges anleggsstart i 2015.

- Terråk kraftverk er et viktig prosjekt for oss, som ett av de tre store anleggene vi planlegger, ved siden av Storåselva i Snåsa og Trongfossen i Namsskogan, sier Brandsås, som understreker at NTE gjennom hele prosessen har hatt godt samarbeid med Bindal kommune og at det er stor lokal oppslutning om planene.

NTE har fra før Kolsvik kraftverk i Bindal kommune, et anlegg som eies sammen med HelgelandsKraft.

Fakta Terråk kraftverk
Utbygger: NTE
Årlig produksjon: 45 GWh – tilsvarer årlig elektrisitetsforbruk i 2500 husstander
Installert effekt: 15 MW
Fall: Fra Mellavatnet til Sørfjorden – 237 meter
Antatt utbyggingskostnad: 250 millioner kroner

For ytterligere kommentarer kan energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås, kontaktes på tlf. 992 68 097.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner