Forslag til ny ruteplan for båtrute 18-111 - Bindalsfjorden


Nordland fylkeskommune har sendt forslag til ny ruteplan. Høringsfristen er 25. mars inn til Bindal kommune.


 
Nordland fylkeskommune har sendt forslag til ny ruteplan for båtrute 18-111 - Bindalsfjorden, til Bindal kommune for høring. Bindal kommune har fått frist til den 04.04.14 for å uttale seg.
 
Bindal formannskap skal behandle høringen i møte den 26.03.14. Eventuelle innspill til kommunen kan sendes til  postmottak@bindal.kommune.no innen 25.03.14. Innspillene vil bli tatt med i formannskapsmøtet.
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner