Ny prest i Bindal


Gjøa Kristine Aanderaa er tilsatt som ny prest i Bindal. Hun begynner 1. mars 2012.


Gjøa Kristine Aanderaa er 50 år gammel, arbeider nå som sykehusprest på Rikshospitalet i Oslo, og har studert ved Universitet i Oslo. Hun har tidligere vært vikarprest i Markus kirke og Lovisenberg kirke  i Oslo. Hun har også vært sykehusprest ved Diakonhjemmets sykehus.

 

Gjøa Aanderaa er ny prest i Bindal
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut