NyhetsarkivDatoTittel
15/12/2017 Julefeiring på Terråk gjestegård 1. juledag
15/12/2017 Tiltaksprisen 2017
15/12/2017 Boligplan for Bindal
13/12/2017 To nye helsefagarbeidere i Bindal
11/12/2017 Ledig stilling: Assisterende rådmann
08/12/2017 Innkalling til formannskapsmøte
07/12/2017 Ikke skoleskyss fredag morgen fra Åbygda, Helstad/Bangstad og Gangstøen
06/12/2017 Ledig stilling: Veileder/saksbehandler på NAV Bindal
08/12/2017 Innkalling til kommunestyremøte
01/12/2017 KUNNGJØRING - OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN I BINDAL KOMMUNE
01/12/2017 "Vis med avis"
30/11/2017 Budsjett for 2018 og økonomiplan
28/11/2017 Trollfjell Geopark har nå felles nettside med Trollfjell friluftsråd
24/11/2017 Redusert bemanning på Bindal legekontor
23/11/2017 Møte i kontrollutvalget
21/11/2017 Politiet gir råd om nettbruk
30/11/2017 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
14/11/2017 Innkalling til møte i Bindal formannskap torsdag 23. november
01/11/2017 Innkalling til møte i kommunestyret
31/10/2017 Lokalmatseminar for deg innen landbruk og reiseliv i Bindal
30/10/2017 Seminar: Høsting i havrommet – potensial og muligheter – gratis!
19/10/2017 HØRING - forslag til forskrift for jakt/fangst av bever, samt målsetning for forvaltning av bever i Bindal kommune
19/10/2017 HØRING - Nye målsetninger vedrørende hjorteviltforvaltningen i Bindal kommune for perioden 2017-2021
17/10/2017 Arbeid i tunneler i Bindal
17/10/2017 Oppdatert informasjon om nattestengt tunnel
10/10/2017 Innkalling til møter i Bindal formannskap og fondsstyre
10/10/2017 HØRING - forslag til lokal forskrift om sikring av hund og utvidet båndtvang for hund i Bindal kommune
06/10/2017 Nattestengt vei
28/09/2017 Endring av skolekretsgrenser
26/09/2017 Lediger stillinger: Sykepleiere
26/09/2017 HPV-vaksine
01/10/2017 Influensavaksine
21/09/2017 Møte i kontrollutvalget i Bindal kommune
20/09/2017 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 28. september
15/09/2017 SKRANTESYKE - STATUS OG VEIEN VIDERE
18/09/2017 Nye utgaver av Båtsaumen og Menighetsbladet er lagt ut
14/09/2017 Bussholdeplassen på Årsandøy flyttes
12/09/2017 Stortingsvalget 2017 - resultat Bindal
08/09/2017 Stortingsvalget mandag 11. september.
06/09/2017 Innkalling til møte i formannskapet og fondsstyret
30/08/2017 Det blir ikke vegstengning
25/08/2017 Statens vegvesen sjekker tunneler i Bindal
23/08/2017 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 31. august
11/08/2017 Innkalling til felles kommunestyremøte på Leka 21. august
10/08/2017 Bruk av gymsal på Terråk skole høsten 2017
09/08/2017 Forhåndsstemming
08/08/2017 Skolestart Terråk skole
04/08/2017 Innkalling til møte i Bindal formannskap onsdag 9. august
04/08/2017 Slamtømming
01/08/2017 Idemyldring om næringslivets behov og utfordringer
01/08/2017 Holdningsskapende midler for bedre trafikksikkerhet høst 2017
17/07/2017 STÅR DU I MANNTALLET?
10/07/2017 Kunngjøring - melding om planoppstart - endring av reguleringsplan for Terråk sentrum
07/07/2017 Varsel om oppstart av planarbeid for Holm fergeleie
05/07/2017 Ledige stillinger: Rektor og lærerstillinger i kulturskolen
04/07/2017 Flere ekstraordinære politiske møter i august
03/07/2017 Krisesenteret er stengt i juli.
03/07/2017 Ledig stilling: Kommunelege fast 100%.
01/07/2017 Kulturprisen til Adrian Jørgensen
30/06/2017 Tidligstemming fra 3. juli
27/06/2017 Ledig stilling: Sykepleier, vikariat i 100% i hjemmetjenesten
07/07/2017 Høring: Forskrift om skolekretsgrenser i Bindal kommune - midlertidig nedleggelse av ungdomstrinnet ved Terråk skole
26/06/2017 Årsmelding
26/06/2017 Ekstra møte i kommunestyret 9. august
23/06/2017 Bindal vedtar strategisk helse- og omsorgsplan
03/07/2017 HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av rognkjeks på Brukstomta, Bindal kommune
21/06/2017 HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Klampvika, Bindal kommune
05/07/2017 Ledig stilling: Kantor, organist, kirkemusiker
21/06/2017 HØRING - Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Kollsvika i Bindal og Brønnøy kommuner
16/06/2017 Innkalling til formannskapsmøte
16/06/2017 Mulighet for sommerjobb for ungdom
16/06/2017 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 22. juni
20/06/2017 Ny utgave av Båtsaumen og Menighetsbladet
02/06/2017 Sommerles
01/06/2017 Høring av Terråk småkraftverk
31/05/2017 Innkalling til møter i formannskapet og fondsstyret torsdag 8. juni
29/05/2017 Om rutebåt og skoleskyss
29/05/2017 Kurs i hverdagsøkonomi
26/05/2017 Høring: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Bindal kommune
24/05/2017 Innkalling til formannskapsmøte 29. mai
24/05/2017 Kreftsykepleier i Bindal
18/05/2017 Hvem kan bruke "Rulle"? MNA informerer.
15/05/2017 Nedskriving av studielån
15/05/2017 Sommerjobb ungdom
12/05/2017 Vegstengning
10/05/2017 Strandrydding
08/05/2017 Ledig stilling: Pedagogisk leder i Bindalseidet barnehage og
02/05/2017 Oppdatere turistinformasjon
27/04/2017 Seminar om vold og traumatisk stress
27/04/2017 Konsert med skolekoret "Noisy"
27/04/2017 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 4. mai
25/04/2017 Treff på museet
27/04/2017 Språkkafe
20/04/2017 Vårkonserten 2017
20/04/2017 Temadag: Rus, alkohol, narkotika og doping
21/06/2017 Ledig stilling: Veileder/saksbehandler NAV Bindal
19/04/2017 Møte i kontrollutvalget
18/04/2017 Nye åpningstider på NAV Bindal
19/04/2017 Ledige stillinger i oppvekst- og kulturavdelingen
07/04/2017 Kommunebarometeret
07/04/2017 Ny oppvekst- og kultursjef ansatt
06/04/2017 Ledig stilling: Vikar for vaktmester
05/04/2017 Nye utgaver av Båtsaumen og Menighetsbladet
04/04/2017 Ledige stillinger: Arbeidsleder og sykepleier i miljøtjenesten
18/04/2017 Utstyrssentral
04/04/2017 Ny asfalt
31/03/2017 Mer selvbetjening på NAV
21/04/2017 Eiendomsskatt
29/03/2017 Ledig stilling: 100% fast stilling som leder for PPT Sør-Helgeland
28/03/2017 Ny avdeling på Terråk barnehage åpnet
28/03/2017 Åbygda og Harangsfjord valgkretser er nå nedlagt
27/03/2017 Viltseminar på Horstad 27. april
27/03/2017 Våpenamnesti
27/03/2017 Vedtak i sak om Brukstomta næringspark
15/03/2017 Ledig stilling: Sykepleier i miljøtjenesten
15/03/2017 Møte i Bindal formannskap, fondsstyre og valgstyre
14/03/2017 Barnehagefakta og foreldretilfredshet
13/03/2017 Bindalsungdom deltar på Erasmus+prosjekt i Kroatia
14/03/2017 Bredbåndsutbygging i Bindal kommune
10/03/2017 Barnehagedagen
09/03/2017 Skogdag
02/03/2017 Trafikksikkerhetsmidler
01/03/2017 SMIL-midler
28/02/2017 Søknad om midler til fellestiltak for barn og unge i Bindal
27/02/2017 Ledig stilling: Veileder/saksbehandler NAV
23/02/2017 Innkalling til kommunestyremøtet torsdag 2. mars.
21/02/2017 Bindal blir slått sammen med Vikna, Leka og Nærøy til Ytre Namdal
21/02/2017 Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre
20/02/2017 Koordinerende enhet
16/02/2017 REGULERINGSPLAN FOR TERRÅK SENTRUM - ENDRING
16/02/2017 Ledig stilling i Helgeland Museum: Avdelingsleder Bindal museum
14/02/2017 Ferievikarer sommeren 2017
16/02/2017 Elgjakta 2016
13/02/2017 Kartlegging av skrantesjuke fortsetter i 2017
10/02/2017 Møte i kontrollutvalget
10/02/2017 Ledig stilling: Oppvekst- og kultursjef
09/02/2017 Telefonlinjer og nett er nå tilbake.
09/02/2017 Om telefon og internett, snart i drift
07/02/2017 Forslag til ny forskrift - gebyrer etter lov om havner og farvann for Bindal kommune
07/02/2017 Kommunestyremøtet utsatt til torsdag 2. mars.
06/02/2017 Telefoner ute av drift i Bindal kommune
05/02/2017 Fiberbrudd gir nesten full stans for fasttelefon, mobiltelefon og internett i Bindal
30/01/2017 Bindaling ny leder i Helgeland ungdomsråd
31/01/2017 Innkalling til møte i Bindal formannskap, fondsstyre og valgstyre 2. februar
23/01/2017 Informasjon om mulighet til å søke fritak for eiendomsskatt 2017
18/01/2017 Foreldrehverdag - Nytt tilbud til alle foreldre  
17/01/2017 Innkalling møte i formannskapet
17/01/2017 Foreldreundersøkelse i barnehagen
05/01/2017 Tilskuddsordninger
05/01/2017 Verge
05/01/2017 Ledig stilling: Sykepleiere
04/01/2017 Nye regler om frikort for helsetjenester i 2017
03/01/2017 Ledig stilling i voksenopplæringen
29/12/2016 Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
28/12/2016 Førjulstreff for ungdom
23/12/2016 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Heilhornet turistanlegg
20/12/2016 Barn av rusavhengige har en egen telefontjeneste
12/01/2017 Tiltaksprisen for 2016
13/12/2016 Ledig stilling: Sykepleier
13/12/2016 Ny helse- og velferdssjef
06/12/2016 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 15. desember
06/12/2016 Skogeiere i Bindal
02/12/2016 Ledig stilling: Avdelingsingeniør
25/11/2016 Redusert kapasitet på hurtigbåt i Bindal
25/11/2016 Rutebåten innom Øyen fra 1. desember 2016
24/11/2016 Båtsaumen og Menighetsbladet nr 6-2016 er nå klare
22/11/2016 Ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren og helse- og velferdssektoren
16/11/2016 Ressursoversikt for miljøregistrering i skog
16/11/2016 Innkalling til møte i formannskapet og fondsstyret torsdag 24. november
11/11/2016 Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 til 2020
24/11/2016 Om DAB og slukking av FM-nettet
09/11/2016 Møte i kontrollutvalget
08/11/2016 Tilskudd mot fattigdom
08/11/2016 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 10. november
01/11/2016 Trolldalen stengt
25/10/2016 Nattestengning FV 17 Trolldalen
24/10/2016 Fordeling av kulturmidlene i 2016
24/10/2016 TV-aksjonen 2016
18/10/2016 Kom med forslag på kandidater til Norges Vels Gründerpris!
18/10/2016 Ledig stilling i Bindal Utvikling: Administrasjon- og prosjektkoordinator – 100% stilling
18/10/2016 Prosjektlederprosesskurs
17/10/2016 ETABLEREROPPLÆRING
13/10/2016 Nye utgaver av Båtsaumen og Menighetsbladet
13/10/2016 Om Forbrukerrådets test
12/10/2016 Tilbud om HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
14/10/2016 Innkalling til møte i Bindal formannskap torsdag 20. oktober
24/10/2016 Legekontoret stengt i to dager
29/09/2016 Influensavaksine
29/09/2016 Fylkesmannen i Nordland sin tilrådning om kommunestruktur
29/09/2016 Ledig stilling: Helse- og velferdssjef
26/09/2016 Sykdommen CWD på hjortedyr
23/09/2016 Utvidet elgjakt i Bindal
21/09/2016 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 29. september
19/09/2016 Kulturprisen til ungdomslaget Fønix
16/09/2016 Trollfjell Geopark og Friluftsråd stiftet
15/09/2016 Meddommere til Brønnøy Tingrett
14/09/2016 Åpen brannstasjon
14/09/2016 Skogbruksplanlegging
13/09/2016 Tiltaksprisen 2016
12/09/2016 Innkalling til møte i kontrollutvalget
09/09/2016 Pårørendekurs - rus og psykiatri
08/09/2016 KUNNGJØRING: Høring - søknad om biomassendring ved akvakulturlokaliteten "Mulingen" i Bindal kommune
12/09/2016 Innkalling til møte i formannskapet torsdag 15. september
06/09/2016 Ledig stilling: Kirkeverge/daglig leder
01/09/2016 Båtsaumen nr 4-2016 og Menighetsbladet 4-2016 er nå lagt ut.
19/08/2016 Høring - søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet for oppdrett av laks ved Oksbåsen nordøst for Reppaholet i Tosenfjorden
15/08/2016 Ledige assistentstillinger i barnehage og skole/flyktningetjeneste
04/08/2016 Utvidet elgjakt, høring
25/07/2016 Ledig stilling i deltidsbrannvernet på Bindalseidet
25/07/2016 Sommerstengt lensmannskontor
13/07/2016 Folkehelseprofil for Bindal 2016
07/07/2016 Nordland fylkes kulturpris
05/07/2016 Frivillig.no
28/06/2016 UKM-festivalen 2016
23/06/2016 Ledig stilling: Helse- og velferdssjef
23/06/2016 Ledig stilling: Brannkonstabel ved Terråk brannstasjon
22/06/2016 Nyhetsbrev fra Trollfjell Geopark
21/06/2016 Rundballer og annet skal ikke lagres nær offentlig vei
13/06/2016 Innkalling møte i formannskapet torsdag 16. juni 2016
13/06/2016 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 16. juni 2016
07/06/2016 Vil du bli verge?
03/06/2016 Hildringen aktivitetsgård 2016
01/06/2016 Informasjonsmøte om etablering av friluftsråd på Sør-Helgeland
30/05/2016 BINDAL KULTURSKOLE
27/05/2016 Innkalling til møte i Bindal formannskap og fondsstyret fredag 3. juni
27/05/2016 HØRING - KYSTPLAN HELGELAND
26/05/2016 Ekstraordinært kommunestyremøte mandag 30. mai
23/05/2016 Folkemøter i Bindal om kommunereform
23/05/2016 Innkalling til møte i kontrollutvalget torsdag 26. mai.
20/05/2016 Folketallet pr 1. april 2016
20/05/2016 Innkalling til kommunestyremøte 31. mai
19/05/2016 Lev det gode liv i Heilhornets rike – helgesamling for kvinner
13/05/2016 Rapport fra spørreundersøkelse om Austra
12/05/2016 Ledige stillinger. Det er flere ledige stillinger i oppvekst- og kultursektoren og i helse- og velferdssektoren.
12/05/2016 Trenger klær
13/05/2016 Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal
02/05/2016 Landbrukslegatet
02/05/2016 Ledige stillinger: PPT Sør-Helgeland
28/04/2016 Ledige stillinger i flyktningtjenesten og i helse- og velferdssektoren
20/04/2016 Nedskriving av studielån og delfinansiering av samarbeid mellom kommunen, bedrifter i Bindal og studenter ved høgskole/universitet.
14/04/2016 Ny butikk på Terråk
14/04/2016 Bålreglene er endret
13/04/2016 Innkalling til kommunestyremøte og møte i fondsstyret torsdag 21. april
13/04/2016 Folkemøte om Austra
08/04/2016 Innkalling til møte i Bindal formannskap og fondsstyre tirsdag 12. april.
08/04/2016 Fylkesråd for næring Mona Fagerås besøkte Bindal
01/04/2016 Frist for kulturmidler, plass i barnehage, SFO og kulturskolen
01/04/2016 Kommunebarometeret 2016
01/04/2016 Drenering av jordbruksjord
15/03/2016 Registrering av skogeiere
07/03/2016 Nytt telefonsystem i Bindal kommune fra 8. mars 2016
06/03/2016 UKM 2016
02/03/2016 Elgsituasjonen i boligfelt
26/02/2016 Utredning av grensejustering for Austra
25/02/2016 Informasjonsmøte om flyktninger
25/02/2016 Her er to av presentasjonene som ble gitt i kommunestyremøtet 18. februar 2016
23/02/2016 Ledig stilling: Boveileder - Flyktningtjenesten
28/02/2016 Ferievikarer sommeren 2016
22/02/2016 Innkalling til møte i formannskapet tirsdag 23. februar
16/02/2016 Ledig stilling som avdelingsleder/pedagogisk leder ved Bindal barnehage avdeling Kjella
15/02/2016 Spesielle miljøtilskudd i landbruket
12/02/2016 Informasjons- og dialogmøte om flyktninger og integrering
15/02/2016 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 18. februar
09/02/2016 Medvind – mye spennende som skjer i Bindal– bli med og påvirk din fremtid!
08/02/2016 Om kommunereform
29/01/2016 Oppfordring til vannsparing og betinget kokevarsel
27/01/2016 Trafikksikkerhetsmidler
21/01/2016 Innkalling til møte i formannskapet og fondsstyret torsdag 28. januar.
18/01/2016 Resultatet av elgjakta 2015
18/01/2016 Ledig stilling i Bindal kulturskole
18/01/2016 Horsfjord vannverk
18/01/2016 Rapporter om Austra og administrasjonssenter i Ytre Namdal
05/01/2016 Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse
22/12/2015 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 2016
18/12/2015 Tiltaksprisen 2015
14/12/2015 Melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Hestneset gnr 11 bnr 51 i Bindal kommune
17/12/2015 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM
11/12/2015 Innkalling til kommunestyremøtet torsdag 17. desember
02/12/2015 Forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 til 2019
26/11/2015 Feil priser i Båtsaumen
19/11/2015 Møte i Bindal formannskap fredag 27. november
19/11/2015 Vær varsom i trafikken
18/11/2015 Opphør av kokevarsel for drikkevann
16/11/2015 Ledig stilling: Pedagogisk leder Bindal barnehage avdeling Terråk
13/11/2015 Folketallet pr 3. kvartal 2015
13/11/2015 Rådmannens forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019
09/11/2015 Gründerfond for unge voksne i alderen 18-35 år
09/11/2015 Innkalling til kommunestyrets møte 17. november
06/11/2015 Høring: Endring av kraftledning
04/11/2015 Kokevarsel for drikkevann
31/01/2016 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
04/11/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
27/10/2015 Nytt fra MNA: Nye avfallsbeholdere kommer snart
04/11/2015 Brukerundersøkelse på NAV Bindal
22/10/2015 Britt Helstad er ny ordfører i Bindal
15/10/2015 Innkalling til formannskapsmøte torsdag 22. oktober.
06/11/2015 Influensavaksine
14/10/2015 Ledig stilling i Bindal frivilligsentral: Daglig leder (50%) i fast stilling.
15/10/2015 Innkalling kommunestyremøte torsdag 22. oktober (avtroppende)
14/10/2015 Åpning av hallen ved Bindalseidet skole
13/10/2015 Ungdomsstipend/Hurtigruteseminar
07/10/2015 Innkalling konstituerende kommunestyremøte 22. oktober
06/10/2015 BINDAL KOMMUNE ØNSKER FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL TILTAKSPRISEN 2015
22/09/2015 Ledige stillinger: Vikariater som assistent i Terråk barnehage og Terråk skole/SFO
21/09/2015 Om storviltjakta 2015
17/09/2015 Rapport fra Telemarksforsking om kommunereform
16/09/2015 Høy valgdeltakelse i Bindal
15/09/2015 Kirkevalget i Bindal
15/09/2015 Innkalling til kommunestyremøtet mandag 21. september
15/09/2015 Valgresultat kommunestyre- og fylkestingsvalg
10/09/2015 Problemer med telefonlinjene inn til Bindal rådhus og legekontor, og Terråk skole.
09/09/2015 Innkalling til møter i formannskapet, fondsstyret og valgstyret onsdag 16. september
04/09/2015 Terråk skole arbeider mot mobbing
04/09/2015 Fosterhjem
04/09/2015 Forhåndsstemming fram til fredag 11. september
03/09/2015 Telefonproblemer for legekontoret
03/09/2015 Trafikksikkerhetsmidler
31/08/2015 Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge
05/08/2015 Nytt skjema for søknad om nydyrking
04/08/2015 Informasjon om miljøtilskudd i jordbruket – søknadsomgangen 2015
31/07/2015 Søk om produksjonstilskudd innen 20. august
27/07/2015 BINDAL KOMMUNE ØNSKER INNSPILL TIL NY AREALDEL TIL KOMMUNEPLANEN
21/07/2015 Konsesjon til utbygging av Marfossen i Åbygda
14/07/2015 Står du i manntallet?
13/07/2015 Sommerkonserten i Åbygda er avlyst
10/07/2015 Aktivitetsoversikt
10/07/2015 Drikkevannet i Åbygda bør kokes
07/07/2015 Spillemidler til Bindal
09/07/2015 Utsatt tur
03/07/2015 Stengt lensmannskontor i juli i Bindal
30/06/2015 Forhåndsstemming fra 1. juli
29/06/2015 Kulturprisen til Arvid Sveli
26/06/2015 Offentlig ettersyn og høring - forslag til nye vedtekter for Bindal kommunes næringsfond
26/06/2015 Nye byggeregler fra 1. juli
19/06/2015 Rundballer og annet skal ikke lagres nær offentlig vei
18/06/2015 Nytt Coop-bygg på Terråk
17/06/2015 Ledig stilling: Pedagogisk leder i Bindal barnehage, avdeling Bindalseidet, vikar i ett år, 45,55%.
31/01/2016 Befaring i Kalvvatnan-området
17/06/2015 Momskompensasjon
15/06/2015 Kald og våt vår - meld fra til kommunen ved mulig avlingssvikt
30/06/2015 Folkebiblioteket er åpent i hele sommer
12/06/2015 Høring - søknad om arealendring ved lokalitet 33837 Møllebogen i Bindal kommune - søker: Bindalslaks AS
12/06/2015 Tilleggssak til kommunestyremøtet 18. juni
11/06/2015 Tilleggssaker til kommunestyret den 18. juni
10/06/2015 Høring om utvidet jakttid
27/07/2015 BINDAL KOMMUNE ØNSKER INNSPILL TIL NY AREALDEL TIL KOMMUNEPLANEN
05/06/2015 Innkalling til møte i Bindal kommunestyre torsdag 18. juni
04/06/2015 Ny forskrift om plantevernmidler
04/06/2015 Vegarbeid i Bindal
04/06/2015 Program for Hildringen aktivitetsgård - sommeraktiviteter for ungdom i Bindal
02/06/2015 Innkalling til møte i Bindal formannskap og fondsstyre
27/05/2015 FM erstattes av DAB i 2017
27/05/2015 Sunne steg
26/05/2015 Ny interkommunal ruskoordinator i Bindal og Ytre Namdal
26/05/2015 Ny tannlege i Bindal
21/05/2015 Åpent møte om Austra og kommunereformen
21/05/2015 Innkalling til ekstraordinært møte i formannskapet, fondsstyret og valgtstyret torsdag 28. mai
12/05/2015 PPT Sør- Helgeland – vikariat i fagstilling
21/05/2015 Grendemøter om kommuneplanens arealdel
21/05/2015 Nedskriving av studielån
08/05/2015 Treningskontaktkurs 30. - 31. mai Kolvereid
04/05/2015 Spørreundersøkelse om kommunereform
04/05/2015 Terråk kraftverk på is
04/05/2015 OPPDATERT INFORMASJON OM HESTNESTUNNELEN
29/04/2015 SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM I BINDAL 2015
21/04/2015 MNA - om våraksjonen 2015
15/04/2015 Folkehelseuka 2015
14/04/2015 Samhandlingsteamet i Bindal og Ytre Namdal
14/04/2015 Høring om bredbånd
08/04/2015 Valglister i Bindal
08/04/2015 Innkalling til kommunestyremøtet 23. april
27/03/2015 Søknadsfrist 1. april
25/03/2015 Handlingsprogram for kollektivtransport
23/03/2015 Innkalling til ekstraordinært møte i formannskapet 24.03.2015
20/03/2015 Tilsynsrapport om Bindal barnehage avdeling Bindalseidet
19/03/2015 Selvangivelse 2014
10/03/2015 Innkalling til møte i Bindal formannskap og fondsstyre
10/03/2015 26. februar 2015 Psykiatri, rus og somatikk
09/03/2015 Trafikksikkerhet
05/03/2015 Innkalling til ekstraordinært møte i formannskapet
03/03/2015 Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2015
03/03/2015 Ferievikarer 2015
25/02/2015 Ledige stillinger i Bindal kommune: jordmor og hjelpepleiere
20/02/2015 Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) - Bindal 2015
18/02/2015 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 26.02.2015
18/02/2015 Opplæring
16/02/2015 Hestnestunnelen stengt om natten
15/02/2015 Vannlekkasje på Terråk
09/02/2015 Redusert antall telefonlinjer til Bindal rådhus
09/02/2015 Vårkonserten blir søndag 19. april på Vonheim
09/02/2015 Viltseminar
06/02/2015 Ekstremvarsel
03/02/2015 Kreftkoordinator - oversikt over dagene hun er til stede i Bindal i 2015
30/01/2015 Ledig stilling: Sykepleier, 100%, fast.
27/01/2015 Daglig leder Bindal Utvikling AS er ansatt
27/01/2015 Karrieresenteret på Sør-Helgeland
22/01/2015 Møte mellom Bindal formannskap og Bindal idrettsråd
21/01/2015 Gymsalen på Terråk skole stengt pga skoleball
20/01/2015 Innkalling til kommunestyremøte onsdag 28. januar
13/01/2015 Melding fra MNA
13/01/2015 Innkalling til formannskapet og fondsstyret
08/01/2015 Framtidig kommunestruktur
08/01/2015 Protokoll fra kommunestyremøtet 11. desember 2014
05/01/2015 Ordfører Petter A. Bjørnli tilbake i full jobb
05/01/2015 Skolerute våren 2015
02/01/2015 Tømmekalender MNA for 2015
02/01/2015 Kurstilbud for fosterforeldre
29/12/2014 Ekstremvarsel
23/12/2014 Åpningstider i romjula
22/12/2014 Søknadsfrister for vilttiltak og tiltak i statlige sikrede friluftsområder
16/12/2014 Tiltaksprisen 2014
12/12/2014 Høring - søknad om etablering av ny akvakulturlokalitet for oppdrett av laks nord for Finnlia i Tosenfjorden
11/12/2014 Gudstjenester julen 2014
09/12/2014 Innkalling til kommunestyremøtet 11. desember
01/12/2014 Budsjett og økonomiplan - formannskapets behandling
24/11/2014 Søke tilskudd til folkehelsetiltak?
19/11/2014 Innkalling til fondsstyret og formannskapet
18/11/2014 Høring Terråkvassdraget
14/11/2014 Seniorportalen
14/11/2014 ETABLERERKURS I BINDAL
12/11/2014 Bindalsdagen 2015
11/11/2014 Innkalling til kommunestyremøtet 13. november
10/11/2014 Skogdag i Åbygda
29/10/2014 Midler til turbenker
28/10/2014 Høring - søknad om endring av innehaver, art og areal ved akvakulturlokaliteten Mulingen
28/10/2014 Høring - søknad om endring av innehaver og art ved akvakulturlokaliteten Båsen
21/10/2014 Konsert med Birgitte Grimstad på Bindal Museum
21/10/2014 Høstkonserten
17/10/2014 Bassengåpning utsatt
17/10/2014 Innkalling til møter i formannskapet og fondsstyret
13/10/2014 Terråkvassdragets tilretteleggingsfond - fondet for opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv
08/10/2014 Folkebad
07/10/2014 Innkalling til formannskapsmøte 15. oktober
03/10/2014 Sak til kommunestyret om omstilling
03/10/2014 Starte ny bedrift?
01/10/2014 Innkalling til kommunestyremøte 9. oktober
25/09/2014 Innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte 1. oktober 2014
25/09/2014 Influensavaksine 2014
22/09/2014 Spillemidler til idrettsanlegg
17/09/2014 Brannvernuka
16/09/2014 Innkalling til møte i formannskapet onsdag 24. september
10/09/2014 Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem
05/09/2014 Innkalling til møter i formannskapet og fondsstyret 10.september
29/08/2014 Fritidsbolig og enebolig selges
27/08/2014 Oppsummering av folkemøtene om omstilling
27/08/2014 Konsert - Den kulturelle skolesekken
26/08/2014 Gang og sykkelsti fra Terråk til Fallbekkvatnet - høring
25/08/2014 Storviltjakt 2014 - om tildelinger og fellingstillatelser
22/08/2014 Program for Bindalsdagen 2014
21/08/2014 Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?
13/08/2014 Fornøyde Folk presenterer sin bedrift
13/08/2014 Innkalling til møte i formannskapet tirsdag 19. august
11/08/2014 Innkalling til kommunestyremøte/folkemøte mandag 18. august kl 1800 på Terråk skole.
11/08/2014 Bindal kommunes telefonsystem er nede på rådhuset.
11/08/2014 Telefonsystemet til kommunen fungerer igjen
11/08/2014 Regionalt miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk i landbruket
25/07/2014 Terrortrussel
17/07/2014 Brukstomta næringspark - prospekt
17/07/2014 Klar for asfaltering
15/07/2014 Søk om treningstid i gymsalen på Terråk
10/07/2014 OFFENTLIG ETTERSYN – Kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune
09/07/2014 Vann til Røytvoll og Vikagårdene
09/07/2014 Ungdom i sommerjobb
07/07/2014 Husk forbudet mot bål i skogmark
04/07/2014 Fordeling av kulturmidler
03/07/2014 Nå kan du gi klær til UFF også i Bindal
02/07/2014 Ordfører sykemeldt
01/07/2014 Laksekonsesjon til Bindal
29/06/2014 Se bilder fra Nordlandsbåtregattaen 2014
27/06/2014 Kommunal stand på Nordlandsbåtregattaen 2014
27/06/2014 Nordlandsbåtregatta 2014
27/06/2014 Bindalseid-dagan 2014
26/06/2014 Utlån av arrangementstelt
25/06/2014 Bindal kommune søker omstillingsmidler
24/06/2014 Filmambulansen kommer
20/06/2014 Kurs i elektronisk meldingsutveksling
20/06/2014 Årsmelding for Bindal kommune for året 2013
18/06/2014 Innkalling til formannskapsmøte onsdag 25. juni.
16/06/2014 Lokal prostataforening i Ytre Namdal og Bindal?
12/06/2014 Stengning av vann på Terråk
11/06/2014 Innkalling til kommunestyremøte 19. juni.
11/06/2014 Bindal kommune er nå på Facebook
06/06/2014 Ledige stillinger: 2 deltidsstillinger som hjelpepleiere
06/06/2014 Drømmestipendet 2014
04/06/2014 Asfaltering i Bindal
03/06/2014 Ledig stilling: Daglig leder/prosjektleder for Bindal initiativ
03/06/2014 Sommeravslutningskonsert Bindal kulturskole
28/05/2014 Sjøsetting S/Y Bindalsfjord
28/05/2014 Innkalling til møter i formannskapet og fondsstyret 4. juni
27/05/2014 Færinger ønsket lånt
23/05/2014 Våraksjon farlig avfall MNA
23/05/2014 NAV Bindal endrer åpningstiden
22/05/2014 Tomannssvans etterlyses
21/05/2014 Biblioteket ikke kveldsåpent torsdag 22. mai
21/05/2014 Ledige stillinger: Helse- og omsorgsektoren
20/05/2014 Kurs for ambulansepersonell
16/05/2014 Program for 17. mai
12/05/2014 Ledige stillinger: Engasjementer i Bindal kulturskole
09/05/2014 Pressemelding: Brukstomta Næringspark og forprosjekt
09/05/2014 Rapport fra Telemarksforsking: Omstilling 2013 - Bindal kommune
09/05/2014 Bruk av ild utendørs medfører stort ansvar
08/05/2014 Bindal kraftlag minner om søknadsfristen for sponsormidler
07/05/2014 Tilskudd ved vinterskade på eng 2014
07/05/2014 Barnehagen åpnet utstilling om grunnlovsjubileet
30/04/2014 Innkalling til møte i formannskapet 7. mai 2014
22/04/2014 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
15/04/2014 Tømmekalender 2014 MNA
15/04/2014 Sak 54 om husleieavtale for Bindalseidet skole
11/04/2014 Innkalling til møte i kommunestyret torsdag 24.4.2014
11/04/2014 Innkalling til møte i Bindal kontrollutvalg 24.04.14
10/04/2014 Filmen "Se ned!" fra Bindal vant Amanduspris i kategorien Junior
10/04/2014 Ledige stillinger: Vikariater ved Bindal barnehage
10/04/2014 Politikerspire?
08/04/2014 Gang- og sykkelveg til Fallbekkvatnet
06/04/2014 To innslag fra Bindal videre til UKM-festivalen i Trondheim i juni
04/04/2014 Kommunestyremøte 8. april
01/04/2014 Konsesjon til Kalvvatnan vindkraftverk
01/04/2014 Grunnlovsjubileum - Felles 17.mai-arrangement
28/03/2014 Tilsynsrapport Kjella barnehage
27/03/2014 Sommerjobb for ungdom i Bindal kommune
25/03/2014 Helgelandsguide - tilbud om kurs
21/03/2014 Bassenget på Terråk stenger to uker tidligere enn annonsert
21/03/2014 Åpent møte: Utkast tiltaksanalyse for Bindalsfjorden vannområde
20/03/2014 Søknadsfrist 1. april for barnehageplass, SFO, kulturskolen og kommunale kulturmidler
18/03/2014 Innkalling til møte i fondstyret 26. mars 2014
18/03/2014 Innkalling til møte i formannskapet 26. mars 2014
17/03/2014 Forslag til ny ruteplan for båtrute 18-111 - Bindalsfjorden
17/03/2014 Ordfører Petter Bjørnli er sykemeldt inntil videre
17/03/2014 Ungdomspakke
12/03/2014 Stoler gis bort
11/03/2014 Ekstremværet "Kyrre"
11/03/2014 Melding om oppstart - Kommunedelplan for sjøområdene i Bindal kommune og høring planprogram for Kystplan Helgeland
10/03/2014 SMIL-midler
18/03/2014 Innkalling til møte i formannskapet 6. mars 2014
03/03/2014 Ledig stilling: Daglig leder/prosjektleder i Bindal Initiativ
26/02/2014 Høring: forslag til reguleringsplan for Kalvik kai, Bindalseidet
24/02/2014 Kommunale kulturmidler 2014
21/02/2014 Forbudet mot bålbrenning oppheves
20/02/2014 Telemarksforsking legger fram rapport for kommunestyret
15/02/2014 UKM - her er de som går videre
13/02/2014 NA-karusellrenn Terråk 22. februar avlyst
12/02/2014 Innkalling til møte i kommunestyret torsdag 20. februar
11/02/2014 Ungdommens kulturmønstring 2014
10/02/2014 Ferievikarer
10/02/2014 Seniornett
31/01/2014 Møter i formannskapet og fondsstyret onsdag 5. februar er flyttet til fredag 7. februar
31/01/2014 Nordland har inngått inntaksavtale med Nord-Trøndelag om inntak av elever fra Bindal kommune
28/01/2014 Stor skogbrannfare
28/01/2014 Rydding ved kraftlinjer - ta kontakt med Bindal kraftlag
20/01/2014 Elektroniske skattekort
15/01/2014 Ungdommens kulturmønstring lørdag 15. februar på Terråk samfunnshus
27/12/2013 Åpningstider kommunale kontorer og folkebiblioteket i romjula
19/12/2013 Rutendringer for søppeltømming i jula
19/12/2013 Ledig stilling: Vikar kommunelege 100%
16/12/2013 Ledig stilling: Brannkonstabel ved Terråk brannstasjon
13/12/2013 Ledig stilling som arkivar/konsulent (ett års vikariat)
13/12/2013 Elektroniske skattekort
13/12/2013 Tiltaksprisen for 2013 er tildelt Ola Helstad
13/12/2013 Ledig stilling: Brannkonstabel på Bindalseidet
13/12/2013 Flomvarsel
09/12/2013 Innkalling til kommunestyremøte 12. desember
26/11/2013 GRATIS BØKER
26/11/2013 Formannskapets forslag til budsjett 2014 og økonomiplan for 2014-2017
22/11/2013 Vær forsiktig ved rydding etter "Hilde"
20/11/2013 Siste innspurt!
18/11/2013 Etterarbeid etter "Hilde"
13/11/2013 Ledige stillinger innen skogpådriverprosjekt
13/11/2013 Innkalling til møte i formannskapet 20. november
13/11/2013 Ny tannlege fra 11. november
13/11/2013 Innkalling til ekstraordinært møte i fondsstyret fredag 25. oktober kan du finne her
11/11/2013 Stemmerettsjubileum 2013
08/11/2013 Kurs i merking av turløyper
05/11/2013 Fosterforeldre søkes
31/10/2013 Stemmerettsjubileum Bindal museum
31/10/2013 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 7. november er nå publisert
29/10/2013 Spørreundersøkelse om Bindal Initiativ AS og Bindal kommunes næringsarbeid
29/10/2013 Kunngjøring: Planarbeid er satt i gang for "Kalvik kai"
21/10/2013 TV-aksjonen 2013
10/10/2013 Innkalling til møter i formannskapet og fondsstyret 16. oktober
09/10/2013 Forbrukerrådets kommunetest - Bindal på topp i Nordland
08/10/2013 Stans i vanntilførselen tirsdag 8. oktober for nedre Terråk og Furuhaugen.
07/10/2013 Utvidet elgjakt i 2013 og 2014
07/10/2013 Influensavaksine
04/10/2013 Utskifting av vannrør på Terråk kan gi stopp i vannforsyningen
30/09/2013 Høring: Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2014 - 2018
30/09/2013 Høring: Reguleringsplan for Terråk sentrum
30/09/2013 Møteinnkalling til kommunestyremøtet 26.09.13
18/09/2013 Innkalling kommunestyret 19. september
17/09/2013 Statens kartverk skal fastsette skrivemåten på flere stedsnavn i Bindal
13/09/2013 Frist 15. september for søknader til Gjensidigestiftelsen
12/09/2013 Klovnen Knut på Terråk samfunnshus
10/09/2013 Vellykket Sverdrup-seminar på Horstad gård
05/09/2013 Ledig stilling: Jordmor i 50%
29/08/2013 Innovasjon Norge til Bindal
23/08/2013 Bindaling norgesmester sykling - se TV-innslaget på Nrk Nordland
21/08/2013 Bindalsdagen 2013
21/08/2013 Temadag om data på Terråk skole
19/08/2013 Ledige stillinger i Bindal barnehage
19/07/2013 Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn
16/07/2013 Ledige stillinger: To 100 % vikariater som sykepleier på Bindal sykehjem
16/07/2013 Rymgrautfest i Båtneset
16/07/2013 Fiskefestival i Åbygda
10/07/2013 Bindal lensmannskontor stengt i uke 30 og 31
10/07/2013 Olsok-konsert i Solstad kirke
10/07/2013 Sommerkonsert Åbygda
10/07/2013 Sommerkonsert Vassås kirke
08/07/2013 Leie av treningstid i gymsalen på Terråk skole høsten 2013
05/07/2013 Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL)
03/07/2013 Hjelp oss å oppdatere turistinformasjonen om Bindal
01/07/2013 Staten tar over ansvaret og oppgavene fra overformynderiet
28/06/2013 Presentasjon av Bindal Bygdebok bind IV og konsert med Elise Båtnes og Maria Strøm Slyngstad
28/06/2013 Lansering av Bindal bygdebok bind IV
27/06/2013 Bindal Museum åpnet torsdag 27. juni
24/06/2013 Velkommen til åpning av Bindal museum, Terråk
21/06/2013 NTE får konsesjon for utbygging av Terråkvassdraget
19/06/2013 Bindal Bygdebok bind IV
19/06/2013 Postombæring i Harangsfjorden i sommer
18/06/2013 Konsert med Trondheim storband
12/06/2013 Strømutkobling om natten i Bindal
10/06/2013 Sommeråpningstider på NAV
04/06/2013 Husk folkemøtet på Terråk samfunnshus tirsdag 4. juni kl 19.00!
03/06/2013 Program for Nordlandsbåtregatten
03/06/2013 Kulturskolekonsert
23/05/2013 Folkemøter om kommuneplanens samfunnsdel
07/05/2013 Brønnøy turlag - program sommer 2013
25/04/2013 Formannskapsmøtet flyttes til mandag 29. april
25/04/2013 Torgar næringshage tilbyr etablereropplæring
25/04/2013 Vinterskade på eng
22/04/2013 Bindalspakken - nedskriving av studielån
17/04/2013 Vårrydding - MNA
17/04/2013 Telefonlinjer nede til Bindal rådhus
09/04/2013 Ledige stillinger i barnevernet på Sør-Helgeland
26/03/2013 Fylkesvei 17 er nå åpen igjen ved Bursvikbotn, og buss og ferge går som normalt
26/03/2013 Renovasjon i påskeuka
26/03/2013 Søknadsfrister 1. april
15/03/2013 Vårfest på Terråk skole
15/03/2013 Ferievikarer – sommeren 2013 – 2.gangs utlysning
12/03/2013 Barnehagedagen 2013
12/03/2013 Bedre mobildekning i Bindal - nye sendere snart i gang
13/02/2013 Gründercamp for 9. klasse i Bindal
13/02/2013 Terråk skole kom på 2. plass i Klassequizen i Nordland
11/02/2013 Bindalskonferansen 2013
06/02/2013 Bedre mobildekning i Bindal
06/02/2013 Bedre mobildekning i Bindal
01/02/2013 Ferievikarer i pleie- og omsorgsavdelingen, sommeren 2013
30/01/2013 Kommunen selger steamkjele
30/01/2013 Nye busstider fra TTS
21/01/2013 Filmkonkurranse for 9. og 10. klasser på Helgeland
16/01/2013 Camp Bindal
16/01/2013 Nyttårsforsett: Bedre folkehelse!
16/01/2013 Musikkråd i Bindal
16/01/2013 Bindal idrettsråd kurser seg
16/01/2013 Innovasjon Norge til Bindal 8. mai
16/01/2013 Møteplan for formannskapet og kommunestyret er endret.
16/01/2013 Influensavaksine
16/01/2013 Influensavaksine
10/01/2013 Tiltaksprisen 2012 går til Fred. Olsen
19/12/2012 Ingen juletrefest på Terråk skole 3. juledag
19/12/2012 Ledig vikariat: Leder Åsen dagsenter
19/12/2012 Sparebank1 SMN endrer åpningstiden i Bindal
13/12/2012 Verdenspremiere på Horsfjord
30/11/2012 Bygdeboka forsinket
23/11/2012 Bindal Reiseliv er i gang
21/11/2012 Basar på Bindalseidet
07/11/2012 Bindal kulturskole starter barnekor-tilbud på Terråk
07/11/2012 Høring: Kommunal planstrategi
07/11/2012 Ledig stilling i Bindal kommune: Vikariat som jordmor i ett år.
31/10/2012 Grunnskoleuka på Terråk skole
24/10/2012 "Tøtter til topps"
19/10/2012 Topp 10 i 2012
05/10/2012 Leif Helstads minnefond
01/10/2012 Nytt tilbud i kulturskolen
19/09/2012 Saksbehandler barnevernstjenesten - Sør-Helgeland
17/09/2012 Innkalling til kommunestyremøte torsdag 20. september
04/09/2012 Konsert med Hekla Stålstrenger
23/08/2012 Norsk animasjonsfilm i Japan
13/07/2012 Ledige stillinger i Bindal kommune
09/07/2012 Konsert med Sirkus Eliassen
02/07/2012 Kulturprisen til Berit Eide
29/06/2012 Nattferge til Nordlandsbåtregattaen
28/06/2012 Utleie av Terråk skole/samfunnshus neste skoleår
22/06/2012 Trenger du pass til ferieturen?
18/06/2012 Fotballskole i Bindal
18/06/2012 Varsel om oppstart av planarbeid
24/05/2012 Ledige stillinger i Bindal barnehage
23/05/2012 Forslag til lagrettemedlemmer og meddommere
16/05/2012 Folketallet øker
15/05/2012 Statens kartverk har opprettet navnesak
15/05/2012 Strategisk næringsplan Bindal 2012 - 2015
14/05/2012 "Gi en tier" til din forening
11/05/2012 Generalforsamling i Bindal Initiativ mandag 21. mai
03/05/2012 Vurderingsrapport Terråk barnehage
02/05/2012 Ungdomspakken i Bindal
02/05/2012 Sommerjobb for ungdom i Bindal kommune
26/04/2012 Ledige stillinger i Bindal kommune
13/04/2012 Bindal båtsenter
12/04/2012 Våraksjon farlig avfall MNA/Veglo
30/03/2012 Veinavn i Bindal
27/03/2012 Sommerjobb som renholder i Bindal kommune
22/03/2012 Folkehelseprofil Bindal kommune
19/03/2012 Bindal kulturskole søker lærere
14/03/2012 Innkalling til kommunestyret og formannskapet 15. mars
01/03/2012 Glatte veier fører til at avfall ikke blir hentet
01/03/2012 Fare for skade på hus ved store nedbørsmengder
01/03/2012 Mye nedbør i vente
22/02/2012 Ferievikarer – pleie- og omsorgsavdelingen sommeren 2012
22/02/2012 Forslag på kandidater til lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten og meddommere til tingretten
21/02/2012 Eiendomsskatt 2012
20/02/2012 Fuglvassrennet
13/02/2012 UKM i Brønnøysund 2012
01/02/2012 Avdelingsingeniør - ledig ett års vikariat
26/01/2012 Barnehagejubileum
26/01/2012 Kulturminner på Sør-Helgeland
25/01/2012 Sluttrapport for "Bindal med vind i seglan" overlevert kommunestyret
24/01/2012 Mobilt bredbånd i Bindal?
02/01/2012 Miljøtorget åpent annenhver mandag i 2012
22/12/2011 Bindal kommune er en tobakksfri arbeidsplass fra 1.1.2012.
29/11/2011 Ny prest i Bindal
28/11/2011 Åpent møte om vindkraft
22/11/2011 Bøker gis bort
10/11/2011 Melding om oppstart av planarbeid - Forrholmen
07/11/2011 Bindal kommunes tiltakspris
07/11/2011 Ledig stilling: Fagstilling PPT Sør-Helgeland
31/10/2011 OFFENTLIG ETTERSYN - Klima- og energiplan for Bindal kommune
26/10/2011 Alle mopeder solgt
26/10/2011 Åpent møte om idrettsanlegg og aktiviteter
26/10/2011 Ny rådmann
25/10/2011 Høstkonserten 2011
17/10/2011 Åpent møte om folkehelse
14/10/2011 Rådmann Knut Toresen slutter
13/10/2011 Petter Bjørnli valgt til ordfører
07/10/2011 Valgresultat 2011
06/10/2011 Onsdagsklubben
27/09/2011 Tilskuddsportalen
08/09/2010 Redningsøvelse på Terråk
20/01/2010 Pandemivaksine
12/05/2006 Vannverket på Terråk åpnet
17/03/2006 Skrivekonkurranse
17/03/2006 Fagkveld om Miljøtilskudd i landbruket
09/03/2006 Kort informasjon om fugleinfluensa
24/02/2006 Elgmøte
23/02/2006 Nedgangen stanset
14/02/2006 UKM i Bindal
10/02/2006 Brukerundersøkelser i Bindal
07/02/2006 Lokal energiutredning for Bindal
05/02/2006 Skoleballet 2006
02/02/2006 Midler til ungdomssatsing
01/02/2006 Opphør av kokevarsel
21/01/2006 Konsertsuksess i Bindal
21/01/2006 Dans på Terråk
21/01/2006 Sterk vind i Bindal
20/01/2006 Folkebiblioteket tilgjengelig på nett
19/01/2006 Ikke sonerenn på Terråk
18/01/2006 Ekstremværvarsel
11/01/2006 Fortsatt koking av vannet på Terråk
11/01/2006 Økning i gebyrer
11/01/2006 Ledige stillinger
03/01/2006 Tiltaksprisen utdelt
03/01/2006 Konsert
16/12/2005 Elgjakta 2005
12/12/2005 Fortsatt koking av drikkevannet på Terråk
09/12/2005 Miljøtorget stengt i romjula
09/12/2005 Årets idrettsutøver / Årets ildsjel
26/11/2005 Kulturskolekonsert
26/11/2005 Kulturprisen 2005
16/11/2005 Koking av drikkevann på Terråk
19/10/2005 Valg på Menighetsråd
18/10/2005 Stavutstilling
12/10/2005 Brunt vann på Terråk
11/10/2005 Tekstilinnsamling
05/10/2005 Influensavaksine høsten 2005
03/10/2005 Utstilling om unionsoppløsningen
02/10/2005 Dansekurs
30/09/2005 LAN Party
14/09/2005 Aksjeemisjon i Bindal Initiativ
13/09/2005 Valgresultat stortingsvalget 2005 i Bindal
09/09/2005 Stortingsvalg og Sametingsvalg 2005 i Bindal
06/09/2005 Geologiens Dag
19/08/2005 Elgbeitetakst for 2005
12/08/2005 Bindal Initiativ
09/08/2005 Tiltaksprisen
28/07/2005 Ledig stilling: Avdelingsingeniør
22/07/2005 Aktiviteter på Bindal Bygdetun
23/05/2005 Frist for registrering i samemanntallet
19/05/2005 Barnehagen stiller ut
18/05/2005 Premieutdeling for skikarusell
18/05/2005 COMENIUS i Bindal
04/05/2005 Sverdrup-frimerke hedret
25/04/2005 Sommerjobb for ungdom i Bindal 2005
19/04/2005 Ledig stilling - Psyk. sykepleier og helsesøster
15/04/2005 Søknadsfrist 13. mai for Kulturskolen
15/04/2005 Vårkonserten
11/04/2005 Bindalsjente til landsmønstring i UKM
05/04/2005 Ferievikarer/ledig årsvikariat i Bindal kommune
18/03/2005 Knut tar jobben!
18/03/2005 Vårrydding
07/03/2005 Telenor tilbyr ADSL i Bindal fra 15. mai
06/03/2005 LAN-party i Bindal
01/03/2005 Rådmann Edmun går fra borde
28/02/2005 ADSL fra Telenor i Bindal
25/02/2005 Folketallet ned
24/02/2005 Resultat av spørreundersøkelse
17/02/2005 Aktiv surfing på biblioteket
16/02/2005 Kulturmidler 2005
14/02/2005 Kommunestrukturprosjektet
12/02/2005 UKM i Bindal
08/02/2005 12 søkere på rådmannsstillingen
Tips en venn Skriv ut Abonner