Nyhetsbrev fra Trollfjell Geopark


Trollfjell Geopark består av kommunene på Sør-Helgeland og Leka kommune. Sammen står de bak en nye Geopark, og skal opprette et felles friluftsråd for området.


Her er nyhetsbrevet for juni fra Trollfjell Geopark.

Her er nettstedet til Trollfjell Geopark.
 

Les mer om dette i kommunestyresak 52/16 her.

I Kommunestyresak 52/16 står denne forklaringen på begrepene geopark og friluftsråd:

En geopark er et område med en unik geologisk naturarv av internasjonal betydning. Geoparkens
formål er å bidra til en bærekraftig utvikling av naturen ved å bevisstgjøre befolkningen om
geologiens rolle i samfunnet. Det globale nettverket av geoparker (GGN) er et frivillig nettverk
av UNESCO-støttede geoparker. Medlemmene er forpliktet til å jobbe sammen og utveksle ideer
om god forvaltning av parkene, og samarbeider om fellesprosjekter for å heve parkenes kvalitet.
Det finnes ca. 90 geoparker i verden.


Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner som ivaretar friluftsoppgaver
for medlemskommuner, på tvers av kommunegrensene. Friluftsrådene overtar oppgaver for
medlemskommunene og ivaretar i tillegg oppgaver kommunene normalt ikke ville løst.”

 

Oppgaver til et friluftsråd:
Ivareta, bedre og synliggjøre allmennhetens mulighet til å utøve et allsidig friluftsliv i og på tvers av medlemskommunene
Skape grunnleggende forståelse og økt interesse for friluftsliv
Gi medlemskommunene råd og faglig veiledning i saker som vedrører det regionale friluftslivet.
Belyse regionale friluftslivs interesser i høringssaker.
Sikre at natur-og kulturmiljøet i medlemskommunene forblir positive og identitetskapende opplevelseskilder i friluftssammenheng
Koordinere friluftslivstiltak og friluftslivssatsning mellom medlemskommunen
Fremme folkehelsen i regionen gjennom friluftstiltak
Delta på nettverksarenaer for Friluftsråd


Oppgaver til Trollfjell Geopark:
Skilting, merking av geosteder både
Enkeltattraksjoner som for eksempel Torghatten
Utkikkspunkt for å se på landskapet, strandflaten
Flere attraksjoner langs en sti
Områder med spesielle geologiske forekomster
Utvikling, produksjon og kvalitetssikring av opplevelser/produkter i regi av Trollfjell
Geopark.
Opplæring både av barn, unge, andre i lokalsamfunnet, næringsaktører osv
Samarbeid med næringsaktører
Samarbeid med aktører i geoparknettverkene, nasjonalt og internasjonalt.
Markedsføring og formidling av geostedene i Trollfjell Geopark mot prioriterte
målgrupper
Delta på Geonettverkets to møter pr. år.
Sist oppdatert den 22.jun.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner