Nytt telefonsystem i Bindal kommune fra 8. mars 2016


Fra 8. mars klokken 12:00 tar Bindal kommune i bruk et nytt telefonsystem. Det betyr at de fleste fasttelefonene vi har byttes ut med mobiltelefoner. Bindal legekontor skal fortsatte benytte 750 32 560. Resten av Bindal kommune har felles sentralbord, 75032500.


Fra 8. mars klokken 12:00 tar Bindal kommune i bruk et nytt telefonsystem. Det betyr at de fleste fasttelefonene vi har byttes ut med mobiler.

Bindal legekontor skal fortsatte benytte 750 32 560. Resten av Bindal kommune har felles sentralbord, 75032500.

Se den nye telefonlista.

BINDAL KOMMUNE  TELEFON E-POST
Publikumsmottak 750 32 500 postmottak@bindal.kommune.no
     
ORDFØRER    
Helstad, Britt - ordfører 952 74 134 britt.helstad@bindal.kommune.no
Aune, Tor-Arne - varaordfører  916 05 550 tor-arne@penn.no 
     
RÅDMANNENS STAB     
Toresen, Knut - rådmann 913 25 888 knut.toresen@bindal.kommune.no
Trøan, Øystein - IT-konsulent  905 10 285 oystein.troan@bindal.kommune.no
SERVICEAVD.    
Lian, Hallgeir - kontor- og personalleder 476 43 958 hallgeir.lian@bindal.kommune.no
Øverås, Ann-Karin - saksbehandler  481 38 459 ann-karin.overaas@bindal.kommune.no
Øren, May Lene - arkivar/konsulent  476 44 854 may.lene.oren@bindal.kommune.no
Valan, Ove  419 27 235  
     
ØKONOMISEKSJONEN     
Næsvold, Wenche - økonomisjef  481 03 416 wenche.nasvold@bindal.kommune.no
Skarstad, Torstein - økonomikonsulent  481 04 659 torstein.skarstad@bindal.kommune.no
Wawrzyniak, Aldona - økonomikonsulent  476 82 361 aldona.wawrzyniak@bindal.kommune.no
     
OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN     
Johansen, Per-André - oppvekst- og kultursjef  482 04 390 per.andre.johansen@bindal.kommune.no
Busch, Astri Helen - konsulent  481 96 843 astri.busch@bindal.kommune.no
Berg, Jens Christian - kultur- og informasjonskonsulent  469 17 259 jens.chr.berg@bindal.kommune.no
Antonsen, Tom - kulturskolerektor 482 15 997 kulturskolen@bindal.kommune.no
Gutvik, Kristin  - biblioteksjef 482 30 635 biblioteket@bindal.kommune.no
     
TERRÅK SKOLE    terraak.skole@bindal.kommune.no
Lillemark, Kari - rektor 481 78 512 kari.lillemark@bindal.kommune.no
Otervik, Ida (mandag, onsdag, fredag) 481 84 972 ida.otervik@bindal.kommune.no
Rødøy, Hans Olav 481 52 937 hans.olav.rodoy@bindal.kommune.no
SFO 481 05 798  
     
BARNEHAGEN    
Hamnes, Arnfinn - barnehagestyrer  915 62 008 arnfinn.hamnes@bindal.kommune.no
Avd. Terråk  901 20 690 terraak.barnehage@bindal.kommune.no
Avd. Kjella 750 31 729 kjella.barnehage@bindal.kommune.no
Avd. Bindalseidet 750 31 319 bindalseidet.barnehage@bindal.kommune.no
     
PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN     
Andersen, Kjell - plan- og utviklingssjef  481 20 354 kjell.andersen@bindal.kommune.no
Nygård, Stig -  avdelingsingeniør  900 37 732 stig.nygaard@bindal.kommune.no
Skarstad, Eskil - avdelingsingeniør  900 61 889 eskil.skarstad@bindal.kommune.no
Røstad, Marit - avdelingsingeniør 900 83 939 marit.rostad@bindal.kommune.no
Restad, Else - fagkonsulent landbruk  900 63 458 else.restad@bindal.kommune.no
Solum, Karl-Erik - skogbruksrådgiver 900 84 230 karl.erik.solum@bindal.kommune.no
Alstad, Johan Arnt - saksbehandler  913 37 166 johan.alstad@bindal.kommune.no
Myrvang, Torny - renholdsleder  900 85 477 torny.myrvang@bindal.kommune.no
     
UTESEKSJONEN     
Bruvoll, Jan Børre - arbeidsformann   975 74 262  
Bruvoll, Tor Inge - fagarbeider 971 88 340  
Mosling, Finn Terry - fagarbeider 482 04 793 Kommentar: arbeidssted sykehjem 
Bøkestad, Terje - fagarbeider 995 82 169 Kommentar: arbeidssted skolene
Engan, John Arne - fagarbeider 991 68 228 Kommentar: arbeidssted Bindalseidet skole
     
HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN     
Fossem, Gudrun -  helse- og velferdssjef 482 61 873 gudrun.fossem@bindal.kommune.no
Helstad, Rønnaug -  folkehelsekoordinator  482 58 067 ronnaug.helstad@bindal.kommune.no
     
LEGEKONTOR, ekspedisjon  750 32 560 bindal.legekontor@bindal.nhn.no
     
HELSESTASJON, ekspedisjon 482 37 254 bindal.helsestasjon@bindal.nhn.no
Johansen, Kjersti - helsesekretær  482 37 254  
Berg-Hansen, Marianne - ledende helsesøster 482 93 064 marianne.berg-hansen@bindal.nhn.no
Johansen, Marit Brevik - helsesøster  482 93 459 marit.johansen@bindal.nhn.no 
     
HELSE- OG OMSORGSAVDELINGEN   pleie.omsorg@bindal.kommune.no
Pedersen, Heidi - leder institusjon  482 24 778 heidi.pedersen@bindal.kommune.no
Lund, Anita S. - leder hjemmetjensten  482 13 845 anita.s.lund@bindal.kommune.no
Øyen, Mette - sekretær  482 20 487 mette.oyen@bindal.kommune.no
Vollan, Ruth - sekretær 482 20 487 ruth.vollan@bindal.kommunen.no
Koordinerende enhet    ke@bindal.kommune.no 
Mosling, Finn Terry - vaktmester 482 04 793 finn.terry.mosling@bindal.kommune.no 
     
INSTITUSJONER     
Vakttelefon - Bindal sykehjem  482 26 259  
Ryan, Wenke - avd.leder 482 32 486 wenke.ryan@bindal.kommune.no
Brevik, Lill - arbeidsleder kjøkken og vaskeri  482 10 379 lill.brevik@bindal.kommune.no
     
HJEMMETJENESTER     
Vakttelefon - Hjemmesykepleien  415 46 716  
Busch, Elin - avd.leder 482 20 879 elin.busch@bindal.kommune.no
Vakttelefon - Åsaunveien 2  979 85 193  
Vakttelefon - Åsentoppen 917 76 322  
Johansen, Bente - avd.leder 482 75 961 bente.johansen@bindal.kommune.no 
Senteret, Bindalseidet - (dagtilbud)  482 84 957  
     
DEN NORSKE KIRKE - KIRKELIG FELLESRÅD BINDAL    
Aanderaa, Gjøa Kristine - sokneprest 900 46 198 soknepresten@bindal.kommune.no
Lindsetmo, May Helen - kirkeverge (man, tirs, tors) 901 08 437 kirkevergen@bindal.kommune.no
Liasjø, Aud - sektretær (tirs, ons) 900 42 199 aud.lisjo@bindal.kommune.no
     
ANDRE TELEFONNUMMER UTENOM PUBLIKUMSMOTTAKET PÅ RÅDHUSET
BINDAL FRIVILLIGSENTRAL     
Lindrupsen, Paula  948 11 116 paanlind@online.no
Vikan, Ann Kristin 952 15 259 annvikan@online.no
     
FAGFORBUNDET - Nygård, Linda (man, tirs, tors) 469 59 810 fagforbundet@bindal.kommune.no
NAV BINDAL 55 553 333  
TANNHELSETJENESTEN - Bindal  750 34 088 bin-tann@nfk.no
HELGELAND MUSEUM - Danielsen, Therese 915 19 849 thda@helgelandmuseum.no
BINDAL UTVIKLING AS - Tjelflott, Anja 932 03 600 post@bindalutvikling.no
BINDAL FYSIKALSKE - Eck, Roar og Sørstad, Vibeke 750 34 444  
     
BINDALSEIDET SKOLE 750 31 327 bindalseidet.skole@bindal.kommune.no 
PPT SØR-HELGELAND  750 18 210  
SØR-HELGELAND BARNEVERNSTJENESTE 958 54 670 lill-mari.lande@bronnoy.kommune.noSist oppdatert den 07.mar.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner