Om kommunereform


Pressemelding fra ordføreren om kommunereformarbeidet.


Informasjon til Bindals befolkning om kommunereformarbeidet
Den 08.12.15 gjorde Bindal kommunestyre et veivalg gjennom å fatte et enstemmig vedtak om intensjonserklæring for å utvikle en ny kommunemodell. Modellen kan sikre større regional påvirkningskraft, og et sterkt lokalt selvstyre i de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Utviklingen av den nye kommunemodellen skal skje i nær dialog med kommunestyrene og de ansatte i kommunene. I arbeidet skal det tas hensyn til spesielle behov og utfordringer i kommunene, herunder en delt forvaltningsløsning for Bindal kommune. Vedtaket innebærer at Bindal fortsatt skal kunne ha dagens ordninger innen tjenestene helse, brann og politi. Vedtaket er lagt ut på kommunens nettside under menypunktet kommunereform. 
Det er i vår planlagt felles formannskapsmøte i Brønnøysund for de 5 kommunene 12.04., og felles kommunestyremøte 31.05. Det arbeides nå med utkast til en intensjonsavtale som skal legges fram for behandling i kommunestyrene våren 2016, som grunnlag for kommunenes tilbakemelding om veivalg til fylkesmannen innen 01.07.16.
27.01.16 fikk Bindal kommune en uttalelse fra lokalpartiene V, H, SV og SP. Partiene utelukker ikke ytterligere sonderinger og utredninger mot andre kommuner. Denne uttalelsen kommer som referatsak i Bindal kommunestyre 18.02.16.
Norstat kommer nå til å ringe opp husstander på Austra i forbindelse med ny undersøkelse vedrørende kommunetilhørighet. Bindal kommune har gitt Norstat en liste med bruksnummer og huseiere på vår del av Austra. Vi håper at de som blir oppringt svarer på spørsmålene.


Britt Helstad
Ordfører
Sist oppdatert den 08.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner