Om rutebåt og skoleskyss


I den perioden Terråk skole er under ombygging, vil det bli andre avgangstider for rutebåten i Bindalsfjorden. Se alternativene her, og gi innspill innen høringsfristen 5. juni.


Bindal kommune har sendt dette brevet til fastboende i Øyen, Øksningøy og Harangsfjord den 22. mai 2017. Også andre berørte kan uttale seg innen fristen 5. juni.

 

Vedrørende rutetilbudet i Bindalsfjorden

Som kjent skal Bindal kommune bygge ny skole og idrettshall på Terråk. Planlagt oppstart av byggeprosessen er nylig fastsatt til 1.11.2017. I forkant skal dagens bygg tømmes og inventar/utstyr skal tas vare på. Det betyr at fra oppstart av nytt skoleår (21.8.17) vil ikke lenger ungdomstrinndelen av dagens skole være i bruk.

For å gi et så godt skoletilbud som mulig til elevene, er det bestemt at ungdomsskolen i byggeperioden skal flyttes til Kjella skole. Dette lager noen utfordringer mht. kommunikasjonen, da vi har skoleelever som følger hurtigbåten.

Pr i dag går hurtigbåten fra Harangsfjord kl. 07.15, og er innom på Øksningøy ca. kl. 08.05. Dette foreslås videreført. Deretter blir det skolebuss til Horsfjord med skole i tiden ca. kl. 09.00 – 14.30. Retur er da på Terråk ca. kl. 15.10.

I dagens rute går det båt (skolerute) fra Terråk kl. 14.15. Ingen skoleelever vil neste skoleår følge denne. Neste tur går så kl. 15.40 fra Terråk. Det betyr 30 – 35 minutters ventetid for skoleelevene. Denne turen må i så fall gå 5 dager i uken. Dette er en mulighet. En annen er at dagens 15.40 rute fremskyndes til ca. kl. 15.15. Det betyr at ruten som går kl. 14.15, eventuelt må utgå.

Det er et fåtall av dere som har barn/elever som berøres av dette med tanke på skoleskyssen. Bindal kommune velger likevel, i samråd med Nordland fylkeskommune, å sende denne henvendelsen til dere som er fastboende i Harangsfjord, Øksningøy og Øyen. Vi ber om at Harangsfjord grendelag ivaretar interessen til de fastboende i grenda.

 

· Er kl. 15.15 eller 15.40 rett retur på båten fra Terråk. Eller noe midt imellom?

· Kan turen fra Terråk kl. 14.15 utgå?

· Evt. andre innspill

 

Bindal kommune ber om innspill på spørsmålene innen 5.6.2017.

 

Innspillene sendes:

 

Bindal kommune

Oppvekst- og kulturavdelingen

Rådhuset

7980 Terråk
Sist oppdatert den 29.mai.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner