Oppsummering av folkemøtene om omstilling


Her er oppsummering av folkemøtene på Terråk 18. august og Bindalseidet 19. august.


Her er oppsummering av folkemøtene på Terråk 18. august og Bindalseidet 19. august.

Møtet på Terråk ble gjennomført mandag 18. august som en kombinasjon av ekstraordinært kommunestyremøte og åpent, annonsert folkemøte. 110 personer deltok, hvorav et fulltallig kommunestyre, samt administrativ ledelse i Bindal kommune som fungerte som sekretærer i gruppearbeidet. Møtet startet kl 18.00 og sluttet kl 20.30.

•Kort innledning ved Marit Røstad om omstilling generelt og omstilling Bindal spesielt.
•Gruppearbeid, 11 grupper, som arbeidet med 3 spørsmål.
•Kaffepause.
•Kort informasjon fra fungerende ordfører om prosessen til nå - både Brukstomta og knyttet til omstilling.
•Kort informasjon fra Svein Larsen i Proneo om de interessenter en har vært i dialog med angående Brukstomt.

 

Møtet tirsdag 19. august ble gjennomført på Bindalseid skole, start kl 18.00 og slutt kl 20.30.

Møtet ble gjennomført som et åpent, annonsert folkemøte.55 personer deltok, inkludert 6 fra administrasjonen i Bindal kommune som fungerte som sekretærer i gruppearbeidet og 6 kommunestyremedlemmer.
•Kort innledning ved Marit Røstad om omstilling generelt og omstilling Bindal spesielt.
•Gruppearbeid, 6 grupper, som arbeidet med 3 spørsmål.
•Kaffepause.
•Kort informasjon fra fungerende ordfører Brit Helstad om prosessen til nå - både Brukstomta og knyttet til omstilling - samt kort informasjon om de interessenter en har vært i dialog med angående Brukstomta.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner