Pressemelding: Brukstomta Næringspark og forprosjekt


Bindal kommune har inngått avtale med Proneo AS på Verdal om bistand til gjennomføring av forprosjekt fase 1 til prosjektet ”Brukstomta Næringspark”.


PRESSEMELDING

Bindal kommune har inngått avtale med Proneo AS på Verdal om bistand til gjennomføring av forprosjekt fase 1 til prosjektet ”Brukstomta Næringspark”.

 

Om Proneo AS

Proneo AS ble stiftet i 2007 med utgangspunkt i blant andre utviklingsselskapet som drev omstillingsarbeidet knyttet til Aker Verdal. Proneo har etablert seg som et anerkjent innovasjonsselskap med hovedfokus på nyskaping og utvikling. De har et stort nettverk i hele Nord-Trøndelag.

 

Om prosjektet ”Brukstomta Næringspark”

Prosjektets hovedmålsetting for fase I er todelt:

 1. Brukstomta Næringspark skal være et attraktivt næringsareal for gründere og andre næringsaktører som ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet i Bindal.
 2. Bindal kommune skal utrede mulighetene for og forberede oppstart av et flerårig nyskapingsprogram ihht Regional Omstilling – Innovasjon Norge sitt nasjonale kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid

 

Hovedoppgavene i forprosjektet vil bestå i:

 1. Planlegging forprosjekt.
 2. Designe et målrettet og langsiktig nyskapingsprosjekt i Bindal kommune, min. 3 års varighet, organisert som eget selskap.
 3. Utarbeide prospekt for ”Brukstomta Næringspark”.
 4. Utrede forslag til framtidig organisering og drift eiendomsmassen.
 5. Bistå aktører som har meldt sin interesse for å etablere seg på ”BrukstomtaNæringspark” og identifisere nye potensielle aktører.
 6. Utarbeide foreløpig plan for tilpasning av bygningsmasse/ eiendom til nye næringsaktørers behov.

 

Forprosjektet skal gjennomføres i perioden mai – september 2014.

Prosjektets eier (PE) er Bindal kommune ved kommunestyret.

Prosjektansvarlig (PA): Marit Røstad, Bindal kommune

Prosjektleder (PL): Svein Larsen, Proneo AS

 

Om varelageret

Talgø har kjøpt varelageret fra konkursboet til Bindalsbruket. Bindal kommune har nå inngått avtale med Talgø som omhandler følgende punkter:

 1. Ved oppstart av ny produksjon ved Bindalsbruket er Talgø forpliktet til å selge det samlede varelageret inkludert malingsavfallet til det nye selskapet dersom Bindal kommune ønsker at det skal skje og at det er for å videreføre dørproduksjon i Bindal.
 2. Kjøpesummen skal være lik den Talgø har kjøpt varelageret for fra konkursboet.
 3. Bindal kommune vil bære rentekostnaden Talgø har hatt fra 1.5.2014 og betaler 4 % rente til Talgø fram til overtakelsen.
 4. Avtalen gjelder fram til 30. mai 2014 med mulighet for forlengelse inn til 1. juli dersom det er et nytt selskap som ønsker å realisere dørproduksjon i Bindal.

 

Kontaktperson: varaordfører Britt Helstad, tlf: 952 74 134

 

Marit Røstad

prosjektansvarlig i Bindal kommune




Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner