Rapport fra Telemarksforsking: Omstilling 2013 - Bindal kommune


Her kan du lese rapporten med analyser og anbefalinger.


Rapporten er på 156 sider. Her er anbefalingen som kommer til slutt i rapporten:

Her finner du hele rapporten.

Generelle anbefalinger 

Vi har følgende overordnede anbefalinger til Bindal kommune: 

• Kommunen bør først og fremst se etter de store tiltakene for kostnadsreduksjoner og prioritere å gjennomføre disse på en god måte. 

• Kommunen har et høyt driftsnivå og vi mener derfor primært at utgiftsreduserende tiltak bør prioriteres fremfor inntektsøkende tiltak. Vi kan ikke se at det er nødvendig for Bindal kommune å utvide eiendomsskatten de nærmeste årene. 

• Vi mener at driftsnivået kan reduseres uten at dette på noen måte vil være uforsvarlig. Vi mener at kommunen fortsatt vil kunne gi innbyggerne et meget godt tilbud. 

• Vi foreslår flere steder i rapporten reduksjoner i årsverk. Vi vil her presisere at kommunen selvsagt skal ivareta sine ansatte på best mulig måte. Dette betyr at man fortrinnsvis bør planlegge bemanningsreduksjoner der dette kan gjøres ved naturlig avgang og/eller omplasseringer. Kommunen må i hvert tilfelle vurdere best mulig løsning når bemanningsreduksjoner skal gjennomføres. 

• Kommunen må selv vurdere hvilke tiltak på tiltakslisten de ønsker å prioritere. (Se rapporten for flere anbefalinger)

 

De som har gjennomført undersøkelsen er:

Kjetil Lie (Telemarksforsking) – Oppdragsansvarlig 

Trine Riis Groven ( Ernst & Young) – Prosjektleder/gjennomføringsansvarlig 

Anja Hjelseth (Telemarksforsking) - Prosjektmedarbeider 

Audun Thorstensen (Telemarksforsking) – Prosjektmedarbeider 

Tor Erik Baksås (Ernst & Young) - Prosjektmedarbeider 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner