SALG AV KOMMUNAL EIENDOM


Bindal kommune vurderer å selge gnr 44 bnr 329 på Terråk til boligformål. Eiendommen er ca 3 dekar og ubebygd. Den ligger i krysset mellom Sørfjordveien og Vassåsveien ved bensinstasjonen på Terråk og i umiddelbar nærhet til skole/barnehage. Avstanden til Terråk sentrum er ca 600 meter.


Eiendommen er pr i dag regulert til tivolitomt/torg, og det er derfor nødvendig med omregulering før tomta kan nyttes til boligformål.

Interesserte kjøpere må melde fra til Bindal kommune, Plan- og utviklingssektoren, 7980 Terråk eller pr epost til postmottak@bindal.kommune.no innen 11. januar 2016. Spørsmål knyttet til tomtesalget kan rettes til plan- og utviklingssjef Kjell Andersen på telefon: 75 03 25 50 eller 481 20 354.

Etter interessefristens utløp vil det bli utarbeidet og utsendt retningslinjer/krav til aktører som har meldt sin interesse.

boligtomt.jpg
Sist oppdatert den 11.des.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner