Seminar om vold og traumatisk stress


Onsdag og torsdag denne uken var fagfolk i regionen samlet på seminar på Bindal rådhus for å lære om psykisk stress, vold og traumer.


Helsesøstrene Marianne Øvergård Berg-Hansen og Marit Brevik Johansen på Bindal helsestasjon, sammen med flyktningkonsulent Åshild Gillund, inviterte fagfolk fra våre nabokommuner til seminar om psykisk stress, vold og traumer.

Psykologspesialistene Jorunn Gran og Tor Hogstad fra Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) region Midt i Trondheim, foreleste om det å være på flukt, traumatiske opplevelser, psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere, kommunikasjon med barn via tolk og familiegjenforening.

Ca 40 fagfolk innen skole, barnehage, psykiatri, fysioterapi, helsestasjoner og flyktningetjeneste i kommunene Bindal, Nærøy, Leka, Sømna og Vevelstad deltok.

Helsesøster Marianne Øvergård Berg-Hansen var godt fornøyd med oppmøtet og det faglig innholdet, som absolutt var relevant.

Marianne Berg-Hansen, Julia Lindberg, Kari Lillemark, Marit Brevik Johansen, Åshild Gillund, Jorunn Gran og Tor Hogstad deltok på seminaret på Bindal rådhus 26. – 27. april.
Sist oppdatert den 27.apr.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner