Tilskudd ved vinterskade på eng 2014


Har du hatt store vinterskader på eng og må iverksette tiltak for å redusere avlingssvikt? Da kan du få økonomisk støtte for å sikre en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes dette året.


Tilskudd ved vinterskade på eng 2014

 

Har du hatt store vinterskader på eng og må iverksette tiltak for å redusere avlingssvikt? Da kan du få økonomisk støtte for å sikre en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes dette året.

Foretaket skal gi melding til kommunen om vinterskade på engareal i god tid/uten ugrunnet

opphold før utbedringen påbegynnes.

For å være berettiget tilskudd må du utbedre enga så tidlig at enga gir avling allerede i skadeåret. Utbedringsfrist er 15. juni.

For at du skal ha rett til tilskudd, må engarealet etter utbedring være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster.
Når tiltaket er en del av normal fornying av enga om våren, gis det ikke tilskudd.

Søknadsfrist er 15. juli i skadeåret.

Dokumentasjon for kjøpt såfrø legges ved søknaden. Send søknaden elektronisk via Altinn.

Tilskuddsberettiget areal beregnes som utbedret vinterskadet areal (dekar) fratrukket 20 % av foretakets totale engareal (egenrisiko).

Tilskuddet beregnes med fast sats på kr 330 pr. dekar for det arealet som er tilskuddsberettiget.

Forskrifter og rundskriv er tilgjengelig på www.slf.dep.no (Erstatning/klimabetingede skader
Else RestadSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner