Skogbruksplanlegging


Kommunene og skogeierlagene på Sør Helgeland; Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet), har nå gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Allskog SA om en gjennomføring av ny skogbruksplanlegging med MIS-registrering for perioden 2016 – 2018. Det blir informasjonsmøte om dette tirsdag 20. september på Årsandøy og onsdag 21. september i Hommelstø.


SKOGBRUKSPLANLEGGING MED MIS-REGISTRERING

 

Kommunene og skogeierlagene på Sør Helgeland; Bindal, Sømna og Brønnøy, samt Leka kommune (Gutvikområdet), har nå gjennomført forhandlinger og inngått avtale med Allskog SA om en gjennomføring av ny skogbruksplanlegging med MIS-registrering for perioden 2016 – 2018.

Områdene/kommunene, med unntak av Gutvikområdet (Leka kommune) ble sist skogtaksert i 1989/90 og disse planene fremstår i dag som upraktiske og umoderne i dagens digitale verden, samt at de mangler miljøregistreringer i skog.

 

Avtale om ny skogtakst er gjort med bakgrunn i nødvendigheten av å registrere miljøverdier i skog (MIS). Disse registreringene er en del av et sertifiseringssystem, og skal fremskaffe viktig informasjon om ulike miljøkvaliteter i de eldste skogarealene der skogeierne ønsker å avvirke skog til kommersielt bruk.

 

For skogindustrien, skogeierorganisasjonene og skogsentreprenørene har de tidligere levende skog-standardene nå blitt revidert og godkjent som Norges sertifiseringssystem PEFC. Dette er verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig skogbruk.

 

Fra 2020 blir det et krav om at alle eiendommer, større enn 100 dekar produktiv skog som skal avvirke og omsette ulike skogssortiment for salg, må- og skal være MIS-registrert. Ny skogbruksplan med MIS-registrering er et verktøy for den enkelte skogbruker i planlegging av drift og utnyttelse av stående verdier. Ny tilstand for ulike områder av skogen oppdateres og vil gi en god oversikt over det biologiske mangfoldet, og dertil gi et godt grunnlag for best mulig forvaltning og verdiskapning av skogarealene til enhver tid.

I forbindelse med at ovennevnte kommuner skal gjennomføre en ny skogtaksering med MIS-registrering, vil skogeierlagene i de respektive områder, i samarbeid med kommunene og Allskog SA, invitere skogeiere og andre interesserte til informasjonsmøter – SKOGKVELDER ,  som omhandler skogtakst med MIS-registrering.

 

Tirsdag 20. september blir det skogkveld på Årsandøy (klikk her på lenken for å se invitasjonen) for skogeierne i Bindal og Gutvikområdet, samt andre interesserte.

Oppmøte kl 18:30.

 

Onsdag 21. september blir det skogkveld i Hommelstø for skogeierne i Brønnøy og Sømna, samt andre interesserte. 

Oppmøte kl 18:30 på/ved skistadion.

 

 

AGENDA

 

1. Befaring i området for å se på lokaliteter med MIS-figurer.

2. Informasjon ved biolog Terje Nordvik vedr. MIS-reg. og ulike MIS-figurer.

3. Spørsmål og diskusjon. Hvordan påvirker MIS-figurer drift av skogen.

4. Evt. en kort gjennomgang av selve takstopplegget.

Det blir servering av mat og drikke.

Alle skogeiere er hjertelig velkommen.

 

loevskog-lungenever-resdalen.jpg

ospeskog-osen-arnes.jpg

stian-laeger-rynkeskinn.jpg
Sist oppdatert den 14.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner