Skogeiere i Bindal


Endret frist til 10. januar 2017 for å bestille skogtaksering.


Det ble arrangert et informasjonsmøte for skogeierne i Bindal den 5. desember på Årsandøy vedrørende ny skogtaksering med MIS-registrering. Det møtte nærmere 40 skogeiere som fikk en nærmere inngåelse i hva en slik skogtaksering innebærer.

Det er viktig at flest mulig støtter opp om en slik ressursregistrering, samt at skogeierne får den nødvendige informasjonen om hva dette går ut på.

Det var satt en frist  for påmelding med underskrift til den 9. desember.!    Denne fristen for å underskrive er nå  endret til 10. januar 2017.

 Om det er noen spørsmål i forbindelse med selve takstopplegget – MIS-registreringen eller andre ting som dere lurer på, ta kontakt med undertegnede eller direkte med Allskog.

Kommunens skogansvarlig vil være behjelpelig overfor alle skogeierne så langt det lar seg gjøre, slik at flest mulig får et korrekt innblikk i hva dette innebærer.

 

Mvh

Bindal kommune

Skogbruksrådgiver

Karl Erik Solum

Mob: 900 84 230.
Sist oppdatert den 06.des.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner