SMIL-midler


Søknadsfrist 1. april for Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL)


Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL) – Bindal 2014

Kommunen forvalter en del statlige midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket.

Søknad om tilskudd til div. miljøtiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2014.

For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og ressursavdelingen eller se dette vedlegget om Kulturlandskap og miljø 2014 - 2017

 

Rådmannen
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner